Resultaten eerste 9 maanden 2017

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 • Versnelde nettogroei van het aantal abonnees voor onze all-in-one geconvergeerde 'WIGO'-bundels na de vernieuwing in juni 2017: 265.100 abonnees op 30 september 2017 en een netto-instroom van 40.700 abonnees in KW3 2017.
 • Adjusted EBITDA van €911,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2017 (+5% j-o-j op 'rebased' basis), inclusief een bijdrage van €10,1 miljoen van SFR Belux, en een nettowinst van €106,3 miljoen tegenover €41,6 miljoen in de eerste 9 maanden van 2016.
 • Telenet heeft de vooruitzichten voor het volledige jaar 2017 herbevestigd met een aangepaste vrije kasstroom(a) aan de bovenkant van de vork en is goed op weg om een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA(b) van 5-7% over de periode 2015-2018 te realiseren.                    

Brussel – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de negen maanden afgesloten op 30 september 2017 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Grotendeels stabiele trend voor onze geavanceerde vaste diensten (premium kabel-tv, breedbandinternet en vaste telefonie) in KW3 2017 ten opzichte van het voorgaande kwartaal, ondanks de nog steeds hevige concurrentie en de zware promoties van concurrenten tijdens het kwartaal.
 • Nieuw 'WIGO'-aanbod met verhoogde gedeelde limieten voor mobiele data goed onthaald, zoals blijkt uit de versnelde nettogroei van het aantal 'WIGO'-abonnees: +40.700 in KW3 2017 tot 265.100 abonnees op 30 september 2017.
 • Stabilisatie van de prestaties in het prepaidsegment na de verplichte registratie van prepaidkaarten, naast een solide netto-instroom van 40.200 abonnees met een postpaidabonnement dankzij onze 'WIGO'-bundels en ondanks de zware promoties van concurrenten.
 • De modernisering van ons mobiele netwerk schiet goed op: op 30 september 2017 was ongeveer 72% van onze 2.800 macrosites geüpgraded en hadden we 129 nieuwe sites geïnstalleerd. Innovatiehub werd geopend in Brussel met focus op 5G- en 'Internet of Things'-implementaties.
 • Versnelde overschakeling van onze Full MVNO-klanten: eind september 2017 was ongeveer 54% overgeschakeld naar het Telenet-netwerk, en tegen het einde van KW1 2018 (en niet pas eind 2018 zoals oorspronkelijk verwacht) zal deze overschakeling volledig afgerond zijn.
 • Bedrijfsopbrengsten(2) van €1.884,3 miljoen in de eerste 9 maanden van 2017 (+5% j-o-j) dankzij overnames en de verkoop van Ortel aan Lycamobile op 1 maart 2017. Op 'rebased' basis(1) stegen de bedrijfsopbrengsten in de eerste negen maanden van 2017 met 1% j-o-j, waarbij de grotere bijdrage van onze wholesale-activiteit en de hogere opbrengsten uit kabelabonnementen en bedrijfsdiensten gedeeltelijk werden tenietgedaan door de lagere opbrengsten uit mobiele telefonie en uit de verkoop van smartphones. In KW3 2017 stegen de bedrijfsopbrengsten met 4% j-o-j op gerapporteerde basis tot €646,0 miljoen, inclusief de bijdrage van SFR BeLux gedurende een volledig kwartaal, en met 3% op 'rebased' basis dankzij de hogere opbrengsten uit onze wholesale-activiteit en uit bedrijfsdiensten.
 • Nettoresultaat van €106,3 miljoen in de eerste 9 maanden van 2017 tegenover €41,6 miljoen in de eerste 9 maanden van 2016. Het nettoresultaat in de eerste 9 maanden van 2017 werd beïnvloed door (i) de stijging van de Adjusted EBITDA, zoals hieronder besproken, (ii) een niet-geldelijke wisselkoerswinst van €209,9 miljoen op onze in USD luidende schuld, (iii) een niet-geldelijk verlies van €192,4 miljoen op onze derivaten, (iv) een verlies van €46,7 miljoen bij vervroegde aflossing van schulden na bepaalde herfinancieringen in KW2 2017, en (v) de eerder genoemde versnelde overschakeling van onze Full MVNO-klanten resulterend in €29,2 miljoen aan niet-geldelijke kosten in KW3 2017.
 • Adjusted EBITDA(3) van €911,2 miljoen in de eerste 9 maanden van 2017, +7% j-o-j op gerapporteerde basis en +5% j-o-j op 'rebased' basis. De Adjusted EBITDA-groei was voornamelijk te danken aan (i) lagere kosten in verband met de verkoop en subsidiëring van smartphones, (ii) lagere MVNO-gerelateerde kosten dankzij de versnelde overschakeling van onze Full MVNO-klanten, (iii) lagere integratie- en transformatiekosten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en (iv) de algemene beheersing van de overheadkosten. Adjusted EBITDA van €318,8 miljoen in KW3 2017, +5% j-o-j op 'rebased' basis.
 • Toe te rekenen investeringsuitgaven(4) van €534,1 miljoen in de eerste 9 maanden van 2017, inclusief de opname van de uitzendrechten voor de komende drie seizoenen van de Belgische voetbalcompetitie vanaf het seizoen 2017-2018. Als we die impact buiten beschouwing laten, kwamen de toe te rekenen investeringsuitgaven overeen met ongeveer 23% van de bedrijfsopbrengsten. In vergelijking met vorig jaar weerspiegelden de toe te rekenen investeringsuitgaven hogere netwerkinvesteringen in het kader van ons 1 GHz HFC-upgradeproject en de start van de verbetering van ons mobiele netwerk.             
 • De nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedroegen respectievelijk €669,8 miljoen, €737,5 miljoen en €5,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2017. De aangepaste vrije kasstroom(5) steeg in de eerste negen maanden van 2017 met 107% j-o-j tot €345,4 miljoen (KW3 2017: €208,3 miljoen, +94% j-o-j).
 • Vooruitzichten voor het hele jaar herbevestigd, met een aangepaste vrije kasstroom(a) aan de bovenkant van de voorspelde bandbreedte van €350,0 - 375,0 miljoen. Goed op weg naar een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA(b) met 5-7% over de periode 2015-2018, conform onze verwachting.
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel