Resultaten eerste halfjaar 2016

Eerste mijlpalen na de integratie van BASE(a) bereikt door onze nieuwe organisatie en de lancering van
ons nieuwe geconvergeerde all-in-one aanbod "WIGO" eind juni;
- 'Rebased'(1) groei van de bedrijfsopbrengsten en de Adjusted EBITDA van 4% en 2% in H1 2016 tot
respectievelijk €1.178,6 miljoen en €552,5 miljoen, inclusief mobiele operaties van BASE;
- Prognose 2016 herbevestigd, evenals onze ambitie om de komende 3 jaar een Adjusted EBITDA-groei
van 5-7%(b) te realiseren dankzij synergieën uit de BASE-overname en operationele uitmuntendheid.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2016 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

  • Nettogroei van het aantal abonnees voor onze geavanceerde vaste diensten (breedbandinternet, premiumkabel-tv en vaste telefonie) +26% k-o-k tot 31.000 in KW2 2016 dankzij aantrekkelijke marketingcampagnes en tijdelijke promoties;
  • Succesvolle lancering van ons eerste geconvergeerde all-in-one aanbod "WIGO" eind juni 2016 tot bijna 13.000 "WIGO" abonnees op 30 juni 2016. Het aantal kabelklanten dat geabonneerd is op vier producten steeg daarbij tot 22%;
  • Wat mobiele telefonie betreft, hadden we een productief kwartaal: we verhoogden de operationele flexibiliteit door de Full-MVNO-Overeenkomst met Orange België (voorheen bekend als Mobistar) te verlengen om de overgang naar het netwerk van BASE te vergemakkelijken en we noteerden ondanks de felle concurrentiële omgeving een solide nettostijging van het aantal mobiele-telefonieabonnees met een postpaidabonnement met 27.700;
  • Bedrijfsopbrengsten(2) van €1.178,6 miljoen in H1 2016, +31% j-o-j op een gerapporteerde basis. Op een 'rebased' basis stegen onze bedrijfsopbrengsten sinds de start van het jaar met 4% dankzij (i) hogere opbrengsten uit onze geavanceerde vaste diensten, met inbegrip van het voordeel uit de prijsaanpassingen medio februari 2016, (ii) hogere opbrengsten uit bedrijfsdiensten en (iii) hogere opbrengsten in verband met onze 'Choose Your Device'-programma's die medio 2015 werden gelanceerd. Bedrijfsopbrengsten van €626,1 miljoen in KW2 2016, +38% j-o-j en +3% j-o-j, respectievelijk, op een gerapporteerde en 'rebased' basis;
  • Adjusted EBITDA(3) van €552,5 miljoen in H1 2016, +15% j-o-j en +2% j-o-j, respectievelijk, op een gerapporteerde en 'rebased' basis. De Adjusted EBITDA voor H1 2016 en H1 2015 omvatte eenmalige baten van respectievelijk €6,0 miljoen en €7,6 miljoen in verband met de afhandeling van bepaalde operationele voorwaardelijke verplichtingen. De groei van onze Adjusted EBITDA in H1 2016 werd afgeremd door €5,2 miljoen hogere integratiekosten voor BASE en hogere commerciële kosten bij BASE. Adjusted EBITDA van €290,4 miljoen in KW2 2016, +18% j-o-j en +1% j-o-j, respectievelijk, op een gerapporteerde en 'rebased' basis, met daarbij grotendeels dezelfde drijfveren als hierboven aangehaald;
  • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(4) van €303,5 miljoen in H1 2016 door (i) de opname van de uitzendrechten voor de Belgische en Britse voetbalcompetitie, (ii) hogere netwerkgerelateerde investeringen in het kader van ons 1 GHz netwerkupgradeproject en (iii) de gevolgen van de BASE-overname. Exclusief de opname van de sport-uitzendrechten bedroegen de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen ongeveer 18% van de bedrijfsopbrengsten;
  • Vrije kasstroom(5) van €128,4 miljoen in KW2 2016, een significante verbetering ten opzichte van de negatieve vrije kasstroom van KW1 2016, hetgeen het totaal voor H1 2016 op €59,3 miljoen brengt;
  • Nettoverlies van €19,6 miljoen in H1 2016 omwille van een verlies van €86,2 miljoen op afgeleide financiële instrumenten en een verlies van €16,9 miljoen bij vervroegde aflossing van schulden na de vrijwillige terugbetaling van bepaalde Senior Secured Notes met vervaldag in 2021;
  • Vooruitzichten voor het volledige jaar 2016 herbevestigd. De uitvoering van onze Visie 2020, met inbegrip van de synergieën in verband met de BASE-overname, zullen ons in staat stellen om een winstgevende groei te realiseren, waarbij we mikken op een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA van 5-7% over de periode 2015-2018.

Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in meer dan 10 landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA / NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel