Skip to Content

Resultaten eerste halfjaar 2017

 • De groei van onze all-in-one geconvergeerde 'WIGO'-bundels houdt aan: 224.400 abonnees op 30 juni 2017, met een netto-instroom van 35.800 abonnees in KW2 2017 en een verbeterd productaanbod sinds eind juni 2017.
 • Adjusted EBITDA van €592,4 miljoen in H1 2017 (+5% j-o-j op 'rebased' basis), inclusief de impact van SFR BeLux gedurende twee weken. Nettowinst van €76,8 miljoen versus een nettoverlies van €19,6 miljoen in H1 2016.
 • Telenet herbevestigt de vooruitzichten voor het volledige jaar 2017 na de integratie van SFR BeLux en is goed op weg om een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA(a) van 5-7% over de periode 2015-2018 te bereiken.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, Woensdag 2 augustus 2017 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2017 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Aanhoudende groei van onze 'WIGO'-bundels, resulterend in 224.400 'WIGO'-abonnees op 30 juni 2017. Robuuste netto-instroom van 35.800 'WIGO'-abonnees in KW2 2017, terwijl de hevige concurrentie nog steeds woog op onze operationele prestaties met betrekking tot kabelabonnementen in KW2 2017.
 • Versnelde nettogroei van het aantal mobieletelefonieabonnees met een postpaidabonnement in KW2 2017 (+60.200) dankzij het aanhoudende succes van onze 'WIGO'-bundels en de promotionele aanbiedingen bij BASE. Het totale aantal actieve mobieletelefonieabonnees van 2.838.700 weerspiegelde de schrapping van 53.300 niet-geregistreerde prepaid SIM-kaarten uit ons abonneebestand.
 • De integratie van BASE ligt goed op koers: we hebben al iets meer dan de helft van onze macrosites geüpgraded en blijven klanten naar ons verworven netwerk migreren, waarmee we nog steeds op schema zitten om tegen 2020 de beoogde €220,0 miljoen aan synergieën te realiseren.
 • Overname van SFR BeLux succesvol afgerond, waardoor we ons afzetgebied in Brussel uitgebreid hebben en toegang hebben verworven tot delen van Wallonië en Luxemburg. In KW2 en H1 2017 droeg SFR BeLux sinds de overnamedatum van 19 juni 2017 respectievelijk €1,9 miljoen en €1,1 miljoen bij aan onze bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA.
 • Bedrijfsopbrengsten(2) van €1.238,3 miljoen in H1 2017 (+5% j-o-j) en weerspiegelen (i) de bijdrage van BASE gedurende een volledige periode van zes maanden, (ii) de overname van SFR BeLux op 19 juni 2017 en (iii) de verkoop van Ortel aan Lycamobile op 1 maart 2017. Op 'rebased' basis(1) bleven de bedrijfsopbrengsten in H1 2017 stabiel ten opzichte van H1 2016, waarbij de hogere opbrengsten uit kabelabonnementen en bedrijfsdiensten werden tenietgedaan door de aanhoudende druk op onze mobiele activiteiten. Bedrijfsopbrengsten van €622,3 miljoen in KW2 2017, een daling van 1% op gerapporteerde basis en stabiel op 'rebased' basis, inclusief de impact van de bijdrage van SFR BeLux gedurende twee weken.
 • Nettowinst van €76,8 miljoen in H1 2017 tegenover een nettoverlies van €19,6 miljoen in H1 2016. De nettowinst in H1 2017 werd beïnvloed door (i) de stijging van de Adjusted EBITDA, zoals hieronder besproken, (ii) een niet-geldelijke wisselkoerswinst van €143,6 miljoen op onze in USD luidende schuld, (iii) een niet-geldelijk verlies van €113,6 miljoen op onze derivaten en (iv) een verlies van €46,5 miljoen bij vervroegde aflossing van schulden na bepaalde herfinancieringen in KW2 2017.
 • Adjusted EBITDA(3) van €592,4 miljoen in H1 2017, +7% j-o-j op gerapporteerde basis en +5% j-o-j op 'rebased' basis, inclusief de bijdrage van SFR BeLux gedurende twee weken. De Adjusted EBITDA-groei was voornamelijk te danken aan (i) lagere kosten in verband met de verkoop en subsidiëring van smartphones, (ii) lagere verkoop- en marketingkosten als gevolg van fasering, (iii) lagere integratie- en transformatiekosten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en (iv) de algemene beheersing van de overheadkosten. Adjusted EBITDA van €303,0 miljoen in KW2 2017, +5% j-o-j op 'rebased' basis, ondanks het feit dat KW 2016 een eenmalig voordeel van €6,0 miljoen uit de afwikkeling van onze Full MVNO-overeenkomst met Orange Belgium omvatte.
 • Toe te rekenen investeringsuitgaven(4) van €279,1 miljoen in H1 2017 of ongeveer 23% van onze bedrijfsopbrengsten. In vergelijking met H1 2016 weerspiegelden de toe te rekenen investeringsuitgaven hogere netwerkinvesteringen in het kader van ons 1 GHz HFC-upgradeproject en de start van de upgrade van ons mobiele netwerk.
 • De nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedroegen respectievelijk €380,7 miljoen, €650,4 miljoen en €194,5 miljoen in H1 2017. De aangepaste vrije kasstroom(5) in H1 2017 bedroeg €137,1 miljoen, een stijging van 131% j-o-j (KW2 2017: €153,0 miljoen, +19% j-o-j).
 • Het Aandeleninkoopprogramma 2017 was per 30 juni 2017 voor iets minder dan de helft uitgevoerd. Daarom wordt het programma verlengd tot het einde van het jaar om zo een maximum van 1,1 miljoen aandelen terug te kopen tegen eind 2017.
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in meer dan 10 landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA / NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel