Resultaten eerste halfjaar 2019

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 • Versnelde adoptie van onze vast-mobiel geconvergeerde bundels ‘WIGO’ en ‘YUGO’ in KW2 (+38,700) naar 467,800 abonnees op 30 juni 2019, ons beste resultaat sinds KW3 2017.
 • Aanhoudende verbetering van onze operationele prestaties in KW2, dankzij ons vernieuwde aanbod en het afronden van de SFR-klantmigratie in Brussel eind KW1 2019.
 • Lagere toe te rekenen investeringsuitgaven (exclusief de opname van voetbal-uitzendrechten) leidde tot een robuuste 16%-stijging van de operationele vrije kasstroom(4) naar € 398,3 miljoen.

Brussel, 1 augustus 2019 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2019 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Betere operationele prestaties in KW2 2019 met inbegrip van (i) een forse netto groei van onze vaste-mobiele geconvergeerde ("FMC") bundels, (ii) een sterke netto groei van de internetabonnees en (iii) een versnelde netto trend van de mobiele postpaidabonnees, gedreven door onze vernieuwde productportfolio en aantrekkelijke tijdelijke promoties.
 • Versnelde groei van de netto mobiele postpaidabonnees in KW2 2019 (+53.900) gedreven door (i) de eerder vermelde productvernieuwingen, (ii) aantrekkelijke tijdelijke promoties, (iii)  de versnelde groei van onze FMC klantenbasis en (iv) een verbeterde trend in het klantverloop voor onze mobiele activiteiten onder het merk BASE.
 • € 1.261,6 miljoen bedrijfsopbrengsten in H1 2019, +1% jaar-op jaar als weerspiegeling van een incrementele bijdrage van vijf maanden van Nextel en een bijdrage voor één maand van De Vijver Media, na de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten eind mei 2019. Op rebased(1) basis daalden onze bedrijfs-opbrengsten met 1%, aangezien hogere opbrengsten uit kabelabonnementen meer dan werden geneutraliseerd door (i) lagere wholesale-opbrengsten als gevolg van het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN, (ii) lagere verbruiksgerelateerde opbrengsten en (iii) lagere niet-coax gerelateerde B2B-opbrengsten door seizoensinvloeden in onze beveiligings- en ICT-integratoractiviteiten. € 635,6 miljoen bedrijfsopbrengsten in KW2 2019, +1% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis en iets meer dan -1% jaar-op-jaar op rebased basis.
 • € 56,0 miljoen nettowinst in H1 2019 (KW2 2019: € 42,0 miljoen), gedreven door het netto effect van een hogere Adjusted EBITDA(2), zoals hieronder vermeld, en een niet-geldelijk verlies van € 78,7 miljoen op onze rentederivaten.
 • € 664,8 miljoen Adjusted EBITDA in H1 2019, +3% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis, met inbegrip van de impact van de overname van Nextel en De Vijver Media en de toepassing van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019. Op rebased basis daalde onze Adjusted EBITDA met een bescheiden 1% jaar-op-jaar, een weerspiegeling van het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN en bepaalde regulatoire tegenwinden. € 345,3 miljoen Adjusted EBITDA in KW2 2019, een daling met bijna 2% jaar-op-jaar op rebased basis als weerspiegeling van het reeds vermelde verlies van het wholesale-contract. Op rebased basis konden wij onze onderliggende Adjusted EBITDA-marge in het eerste halfjaar 2019 op 52,7% houden, gedreven door een aanhoudend strakke kostenbeheersing.
 • € 307,8 miljoen toe te rekenen investeringsuitgaven(3) in H1 2019, +2% jaar-op-jaar, als gevolg van de opname in KW1 2019 van de uitzendrechten van de Britse Premier League voor de drie volgende seizoenen. Deze impact buiten beschouwing gelaten, daalden de toe te rekenen investeringsuitgaven met 12% jaar-op-jaar naar 21,1% van de bedrijfsopbrengsten in de periode.
 • Netto kasstroom uit operationele activiteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten ten bedrage van respectievelijk € 499,2 miljoen, € 206,6 miljoen en € 241,3 miljoen in H1 2019. € 206,7 miljoen aangepaste vrije kasstroom(5) in H1 2019,  een daling van 23,0% jaar-op-jaar, als weerspiegeling van een € 66,8 miljoen lagere bijdrage van ons leverancierskredietprogramma vergeleken met H1 2018 en hogere geldelijke belastingbetalingen en halfjaarlijkse geldelijke rentelasten. Robuuste aangepaste vrije kasstroom van € 187,1 miljoen in KW2 2019.
 • Nadat we in H1 2019 solide financiële prestaties hebben geleverd, herbevestigen we onze vooruitzichten voor het boekjaar 2019 zoals medio februari gepresenteerd, met inbegrip van een lagere trend in onze rebased bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA in H2 na het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN.
 • Wij streven naar een rebased operationele vrije kasstroom CAGR van 6,5-8,0%(a) in de periode 2018-2021, met dalingen van de bedrijfsopbrengsten en de Adjusted EBITDA in 2019 als gevolg van bepaalde uitdagingen en tegenwinden.
Persbericht Earnings Release Q2 2019 NL_vFINAL.pdf - 1 MB

 

Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,28% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen