Resultaten eerste halfjaar 2021

Resultaten eerste halfjaar 2021

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 •  Geslaagde lancering van onze nieuwe 'ONE' FMC-bundels leidt tot een versnelde groei van 25.400 FMC-klanten in KW2 2021 naar 685.900 op 30 juni 2021.
 • Groei bedrijfsopbrengsten keert het negatieve tij van KW2 2021, bevorderd door een sterk herstel van onze overige opbrengsten na de negatieve impact van de globale COVID-19-pandemie.
 • Op weg om onze duiding voor het volledige jaar 2021 en onze ambitie voor de samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom op 3 jaar waar te maken.

Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2021 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Commerciële vaart hield stand in KW2 2021, met 25.400 netto nieuwe FMC-klanten, 6.000 nieuwe RGU's voor breedbandinternet en 18.400 netto organische postpaid mobiele klanten.
 • De vaste maandelijkse ARPU per klantrelatie bereikte in H1 2021 € 59,3, een stijging met 2 % jaar-op-jaar dankzij een hoger aandeel multiple-play en higher-tier breedbandklanten in onze algemene klantenmix en het voordeel van bepaalde prijsaanpassingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een groter deel van de inkomsten dat wordt toegewezen aan mobiele telefonie uit onze onlangs gelanceerde "ONE" FMC-bundels in vergelijking met onze oude bundels.
 • € 1.288,3 miljoen opbrengsten in H1, +1 jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased(1) basis dankzij hogere abonnementsopbrengsten uit kabel en mobiele telefonie en verbeterde overige opbrengsten. Opbrengstgroei was weer positief in KW2 2021 met een stijging met 4 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased basis naar € 642,4 miljoen, gedreven door een sterk herstel van onze overige opbrengsten tegenover dezelfde periode van vorig jaar.
 • € 211,7 miljoen nettowinst in H1 2021 (KW2 2021: € 99,2 miljoen) +14 % jaar-op-jaar, gedreven door beduidend lagere netto financiële kosten en een groei van onze bedrijfswinst met 3 %, die hogere winstbelastingen meer dan compenseerden.
 • € 688,7 miljoen Adjusted EBITDA(2) in H1 2021, -1 % jaar-op-jaar, met inbegrip van wijzigingen van de IFRS-verwerking voor bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal als gevolg van wijzigingen van de onderliggende contracten vanaf KW3 2020. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA in H1 2021 met bijna 3 % jaar-op-jaar, gedreven door een daling met 8 % van onze directe kosten en een gezonde organische omzetgroei in de periode. € 354,5 miljoen Adjusted EBITDA in KW2 2021, een lagere stijging jaar-op-jaar met respectievelijk 1 % en 2 % op gerapporteerde en rebased basis ten opzichte van KW1 2021 als weerspiegeling van hogere directe kosten en verkoop- en marketingkosten tegenover KW2 vorig jaar.
 • € 281,8 miljoen toe te rekenen investeringsuitgaven(3) in H1 2021 (KW2 2021: € 138,7 miljoen), -5 % tegenover H1 van vorig jaar en het equivalent van ongeveer 22 % van de opbrengsten. De opname van bepaalde voetbaluitzendrechten en de tijdelijke verlenging van onze licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum buiten beschouwing gelaten, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in H1 2021 € 270,4 miljoen, het equivalent van ongeveer 21 % van de opbrengsten.
 • € 418,3 miljoen operationele vrije kasstroom(4) in H1 2021 (KW2 2021: € 216,4 miljoen, +4 % jaar-op-jaar, voornamelijk gedreven door beduidend lagere investeringskosten dan in H1 van vorig jaar en de reeds vermelde trend van onze Adjusted EBITDA. Op rebased basis en met uitsluiting van de erkenning van voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum en ook de impact van bepaalde kapitaaltoevoegingen in verband met leases op onze toe te rekenen investeringsuitgaven, steeg onze operationele vrije kasstroom in H1 2021 met iets meer dan 4 % jaar-op-jaar.
 • Respectievelijk € 511,3 miljoen, € 255,0 miljoen en € 243,4 miljoen nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in H1 2021. Onze aangepaste vrije kasstroom(5) daalde met 23 % jaar-op-jaar in H1 2021 naar € 202,5 miljoen, voornamelijk vanwege de jaarlijkse contante betaling van belastingen in KW2 2021 (tegenover KW3 vorig jaar) en een € 14,0 miljoen lagere bijdrage van ons leverancierskredietprogramma als gevolg van de fasering, zoals volledig voorzien in onze duiding voor het volledige jaar 2021. Dezelfde factoren leidden tot een daling van onze aangepaste vrije kasstroom met 57 % naar € 78,5 miljoen in KW2 2021.
 • Prognose voor het volledige jaar 2021 wordt bevestigd: ondanks de verwachting van een zwakkere trend voor onze opbrengsten, Adjusted EBITDA en operationele vrije kasstroom in H2 tegenover H1 2021 als gevolg van een ongunstige vergelijkingsbasis en een algemeen herstel van de commerciële activiteit. Wij verwachten dat onze opbrengsten en Adjusted EBITDA(b) in 2021 weer zullen groeien en mikken op een rebased(a) groei met respectievelijk 1 % en 1-2 %. Wij zullen bovendien een gezonde aangepaste vrije kasstroom(b,d) realiseren van € 420,0 tot € 440,0 miljoen in het volledige jaar 2021, in weerwil van een lichte krimp van de rebased operationele vrije kasstroom (b,c) in 2021 met ongeveer 1 % als gevolg van hogere gerichte investeringen. Daarmee verwachten wij nog altijd de samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom(b,c) voor 2018-2021 met 6,5 % tot 8,0 % waar te maken, weliswaar onderaan dit bereik.

 

 

Financieel
Contacteer ons
Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications, Telenet
Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications, Telenet
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen