Resultaten eerste kwartaal 2020

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Versneld commercieel succes met 8.100 nieuwe breedbandklanten, onze beste prestatie sinds KW2 2016, gesteund door een verbeterde verkoop en een afgenomen klantenverloop.
 • Robuuste financiële prestaties met een nettowinststijging van 994% en een 4% groei van de Adjusted EBITDA op rebased basis.
 • Goed geplaatst voor de toekomst en om door de COVID-19 te navigeren: herbevestiging van onze vooruitzichten over 2018-2021 met een lichte aanpassing aan onze FY 2020 verwachtingen als gevolg van COVID-gerelateerde impacten.

Mechelen, 30 april 2020 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2020 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Ons doel waarmaken: een stap voor blijven in de digitale wereld, mensen met elkaar verbinden en belevingen voor een beter leven scheppen, zoals geïllustreerd door een groot aantal vrijwillige initiatieven voor onze klanten en onze gemeenschap tijdens de COVID-19-pandemie, onder de noemer #samenerdoor/fairefaceensemble.
 • Versneld commercieel succes met 8.100 nieuwe breedbandklanten, onze beste prestatie sinds KW2 2016, gesteund door een verbeterde verkoop en een afgenomen klantenverloop.
 • Aanhoudend sterke FMC-groei naar 575.800 klanten eind KW1 2020, een stijging met 34% jaar-op-jaar naar ongeveer 28% van de totale klantrelaties en een toename met netto 23.800 postpaid mobiele abonnees tijdens het kwartaal.
 • Een groter aandeel abonnees op productbundels en premium breedbandklanten leidde samen met het voordeel van bepaalde prijsaanpassingen tot een gezonde groei van 2% jaar-op-jaar van de vaste ARPU per klantrelatie naar € 58,3.
 • € 653,0 miljoen opbrengsten in KW1 2020, een stijging met 4% jaar-op-jaar en een weerspiegeling van de bijdrage voor het volledige kwartaal van De Vijver Media, dat wij in juni 2019 overnamen. Op rebased (1) basis bleef onze omzet vrijwel stabiel, waarbij een verbeterde trend van onze opbrengsten uit abonnementen vrijwel volledig werd geneutraliseerd door lagere opbrengsten uit bedrijfsdiensten en overige opbrengsten, onder meer als gevolg van de impact van COVID-19 op onze opbrengsten uit ICT, telefoons en reclame.
 • € 153,2 miljoen nettowinst in KW1 2020, een sterke stijging jaar-op-jaar dankzij beduidend hogere financiële opbrengsten in de periode en lagere winstbelastingen, gedeeltelijk gecompenseerd door de versnelde afschrijving van sportgerelateerde uitzendrechten als gevolg van de COVID-19-pandemie.
 • € 345,6 miljoen Adjusted EBITDA (2) in KW1 2020, +8% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis, met inbegrip van de impact van de overname van De Vijver Media. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA met 4% jaar-op-jaar, waarbij de negatieve impact van het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN en bepaalde regulatoire tegenwinden ruimschoots werd gecompenseerd door (i) lagere verkoop- en marketingkosten dankzij de fasering en de impact van de migratie van de klanten van SFR in 2019 en (ii) een aanhoudend strakke kostenbeheersing.
 • € 172,7 miljoen toe te rekenen investeringsuitgaven (3) in KW1 2020, stabiel tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Onze toe te rekenen investeringsuitgaven vertegenwoordigden 26% van de opbrengsten in de periode en weerspiegelden (i) de niet-organische impact van de overname van De Vijver Media, (ii) de proactieve aanleg van voorraden om onze toeleveringsprocessen tijdens de COVID-19-pandemie te verzekeren en (iii) hogere seizoensgebonden uitgaven voor ons IT-upgradeprogamma, dat onze digitale capaciteiten in de toekomst zal versterken.
 • € 172,9 miljoen operationele vrije kasstroom (4) in KW1 2020, een daling met 8% jaar-op-jaar, waarbij een forse groei van de EBITDA ruimschoots werd geneutraliseerd door seizoensgebonden hogere kapitaal investeringen in het kwartaal.
 • Respectievelijk € 282,5 miljoen, € 117,4 miljoen en € 129,0 miljoen netto kasstroom uit operationele activiteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in KW1 2020. € 83,4 miljoen aangepaste vrije kasstroom (5) in KW1 2020, meer dan een verdrievoudiging, dankzij de fasering van onze geldelijke betaling van belastingen en een sterke groei van de Adjusted EBITDA. In KW1 2020 hadden we € 26,3 miljoen netto betalingen onder ons leverancierskrediet-programma vergeleken met €43,9 miljoen voordeel in KW1 2019. Exclusief deze impact zou onze netto kasstroom zelfs nog hoger zijn geweest.
 • Groeivooruitzichten (CAGR) betreffende operationele vrije kasstroom van 6,5 tot 8,0%(a) over de periode 2018-2021 gehandhaafd, terwijl onze vooruitzichten voor FY 2020 bescheiden werden bijgesteld als gevolg van de tijdelijke effecten van de wereldwijde COVID-19-pandemie (zie 3. Vooruitzichten voor meer informatie). Dit weerspiegelt de verwachte effecten van de huidige lock-down vanaf medio maart 2020 en sluit de effecten uit van eventuele aanvullende lock-downs in de tweede helft van het jaar, die onze activiteiten verder zouden kunnen beïnvloeden. Er wordt ook van uitgegaan dat we de lock-out in mei geleidelijk zullen beëindigen met een geleidelijk economisch herstel daarna.
 • Verwachte daling van de bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA(a) met respectievelijk ongeveer 2% en ongeveer 1% op rebased basis. Exclusief overige opbrengsten(c), waaronder onder meer interconnect, handset-gerelateerde inkomsten en reclame- en productie-inkomsten gegenereerd door ons lokale mediabedrijf De Vijver Media behoren, zullen onze bedrijfsopbrengsten naar verwachting over het algemeen stabiel blijven in vergelijking met 2019, wat de veerkracht van onze residentiële sector en zakelijke connectiviteitssegmenten beklemtoont. Verwachte aangepaste vrije kasstroom(f,g) van € 415,0 - € 435,0 miljoen blijft behouden maar zal waarschijnlijk onderaan de vork liggen. Verwachte groei met 1-2% van de operationele vrije kasstroom(d,e), gelet op ons bewezen vermogen om de kosten strak te beheersen en toekomstige investeringen zorgvuldig af te wegen. Daarmee herbevestigen we onze intentie om de netto totale hefboomratio rond het midden van 4,0x te behouden, terwijl we onze strategie inzake aandeelhoudersvergoedingen blijven waarmaken zoals gepresenteerd tijdens de Capital Markets Day in december 2018.
Persbericht Earnings Release Q1 2020 DUTCH_FINAL.pdf - 286 KB

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen