Resultaten eerste negen maanden 2015

Resultaten eerste negen maanden 2015

Donderdag 29 oktober 2015

  • Voortdurende focus op het bieden van een geweldige klantenervaring, inclusief onze “Helemaal Mee Tournee”, en doelgerichte promoties leidden tot een 43% hogere sequentiële netto klantgroei voor onze geavanceerde vaste diensten in KW3 2015;
  • Solide operationele resultaten vertaalden zich in robuuste financiële prestaties met bedrijfs-opbrengsten van €1.349,7 miljoen (+6% j-o-j) en Adjusted EBITDA van €724,2 miljoen (+5% j-o-j);
  • Vooruitzichten voor FY 2015 herbevestigd.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

– Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten over de negen maanden afgesloten op 30 september 2015 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

  • Netto klantgroei voor geavanceerde vaste diensten (premiumkabel-tv, breedbandinternet en vaste telefonie) +43% k-o-k in KW3 2015 dankzij aantrekkelijke promo’s en op gezinnen gerichte campagnes;
  • 977.200 mobiele-telefonieabonnees met een post-paidabonnement op 30 september 2015 (+13% j‑o‑j), met een nettogroei van 23.500 abonnees in KW3. De BASE Company-overname, onderworpen aan goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, zal naar verwachting tegen het einde van maart 2016 worden afgerond;
  • Bedrijfsopbrengsten(1) van €1.349,7 miljoen (+6% j‑o‑j) dankzij hogere opbrengsten uit onze geavanceerde vaste diensten en de groeiende bijdrage van onze mobiele en B2B-activiteiten. Bedrijfsopbrengsten van €457,6 miljoen in KW3 2015 (+6% j‑o‑j), gunstig beïnvloed door ons recent geïntroduceerd smartphone-financieringsprogramma;
  • Adjusted EBITDA(2) van €724,2 miljoen (+5% j‑o‑j), inclusief een eenmalig voordeel van €7,6 miljoen in KW2 2015 in verband met de afhandeling van bepaalde voorwaardelijke verplichtingen. Adjusted EBITDA van €242,8 miljoen in KW3 2015 (+7% j‑o‑j), dankzij onze voortdurende focus op operationele uitmuntendheid, lagere subsidies voor smartphones door timingvarianties in onze marketingcampagnes en de lancering van ons smartphonefinancieringsprogramma en “Choose Your Device” programma;
  • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) van €248,6 miljoen, of ongeveer 18% van de bedrijfsopbrengsten. Als we de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie buiten beschouwing laten, vertegenwoordigden ze ongeveer 16% van de bedrijfsopbrengsten waarbij lagere uitgaven voor settopboxen en installaties bij de klant deels tenietgedaan werden door hogere netwerkgerelateerde investeringen;
  • Vrije kasstroom(4) van €225,2 miljoen (+7% j‑o‑j), dankzij de solide groei van de Adjusted EBITDA, de lagere geldelijke interestkosten en de gunstige ontwikkeling van het werkkapitaal. Vrije kasstroom van €80,1 miljoen in KW3 2015 (+36% j‑o‑j).
Isabelle Geeraerts Woordvoerster at Telenet