Resultaten eerste negen maanden 2016

 • Robuuste groei van ons aantrekkelijke en innovatieve quad-playaanbod 'WIGO' sinds de lancering ervan eind juni, met al 99.900 abonnees aan het eind van KW3 2016;
 • BASE-integratie(a) op schema: gezamenlijke organisatie sinds eind juni en de recente upgrade van ons mobiel netwerk, waardoor we tegen 2020 jaarlijkse synergieën van €220,0 miljoen kunnen realiseren;
 • Bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA + 3% en +2% ('rebased'(1)) voor 9M 2016 tot €1.799,9 miljoen en €847,8 miljoen, inclusief de mobiele activiteit van BASE die op 11 februari 2016 werd verworven.


Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde resultaten voor de negen maanden afgesloten op 30 september 2016 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Succesvolle lancering van ons eerste geconvergeerde all-in-one product 'WIGO' eind juni 2016, met reeds 99.900 abonnees aan het eind van KW3 2016, doet de quad-playpenetratie stijgen tot 23% van onze kabelabonnees;
 • Wat onze mobiele diensten betreft, kende Telenet zijn sterkste nettogroei in een kwartaal van het aantal abonnees met een postpaidabonnement (+64.700) sinds begin 2013, dankzij het succes van ons 'WIGO'-aanbod, deels tenietgedaan door afnames bij BASE en de hevige concurrentie. In KW3 2016 bedroeg de totale nettogroei van het aantal abonnees met een postpaidabonnement 52.200, met inbegrip van BASE;
 • Bedrijfsopbrengsten(2) van €1.799,9 miljoen in 9M 2016, +32% j-o-j op gerapporteerde basis. Tot op heden komt de 'rebased' groei van de bedrijfsopbrengsten uit op 3%, met een solide midden-eencijferige groei van de bedrijfsopbrengsten voor onze kabelactiviteit, deels tenietgedaan door de aanhoudende concurrentiedruk en druk vanuit de regelgeving op onze verworven mobiele activiteit. Bedrijfsopbrengsten in van €621,3 miljoen in KW3 2016, +35% j-o-j op gerapporteerde basis en +1% j-o-j op 'rebased' basis;
 • Nettowinst van €41,6 miljoen in 9M 2016 ten opzichte van €135,4 miljoen in 9M 2015, een daling van 69%. De nettowinst in 9M 2016 werd beïnvloed door een nettoverlies van €117,0 miljoen op afgeleide financiële instrumenten en een verlies van €16,9 miljoen bij vervroegde aflossing van schulden als gevolg van bepaalde herfinancieringen;
 • Adjusted EBITDA(3) van €847,8 miljoen in 9M 2016, een stijging met 17% j-o-j op gerapporteerde basis en 2% j-o-j op 'rebased' basis. In zowel 9M 2016 als 9M 2015 omvatte de Adjusted EBITDA respectievelijk €6,0 miljoen en €7,6 miljoen aan eenmalige baten in verband met de afwikkeling van bepaalde operationele voorwaardelijke verplichtingen. De Adjusted EBITDA-groei in 9M 2016 werd negatief beïnvloed door €2,9 miljoen hogere kosten voor de integratie van BASE. Adjusted EBITDA van €295,3 miljoen in KW3 2016, een stijging van 22% j-o-j (3% j-o-j 'rebased') als gevolg van lagere directe kosten en onze voortdurende focus op uitmuntend kostenbeheer;
 • Toe te rekenen investeringsuitgaven(4) van €417,6 miljoen in 9M 2016 en weerspiegelden (i) de opname van de uitzendrechten voor de Belgische en Britse voetbalcompetitie, (ii) hogere netwerkinvesteringen in het kader van ons 1 GHz HFC-upgradeproject en de start van ons programma voor het upgraden van ons mobiele radiotoegangsnetwerk ('RAN') en (iii) de effecten van de overname van BASE. Als we de impact die verband houdt met de voetbaluitzendrechten buiten beschouwing laten, kwamen de toe te rekenen investeringsuitgaven overeen met ongeveer 19% van de opbrengsten in 9M 2016;
 • Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom uit financieringsactiviteiten van €518,3 miljoen, €1.527,7 miljoen en €755,0 miljoen, respectievelijk, in 9M 2016;
 • Vrije kasstroom(5) van €166,7 miljoen in 9M 2016 waarvan €107,4 miljoen in KW3 2016 dankzij (i) de solide Adjusted EBITDA-groei, (ii) de verbeterde trend in het werkkapitaal, en (iii) de uitvoering van een leverancierskredietprogramma in KW3 2016, waardoor we de betalingstermijnen bij bepaalde leveranciers konden verlengen tot 360 dagen;
 • Vooruitzichten voor het volledige jaar 2016 herbevestigd. De uitvoering van onze Visie 2020, met inbegrip van de synergieën in verband met de BASE-overname, zullen ons in staat stellen om een winstgevende groei te realiseren, waarbij we mikken op een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA van 5-7% over de periode 2015-2018.
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - 's werelds grootste internationale tv- en breedbandbedrijf, investeert, innoveert en versterkt mensen in meer dan 10 landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie - bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA / NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel