Resultaten eerste negen maanden 2021

Resultaten eerste negen maanden 2021

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Gedeeltelijke verhoging van onze FY 2021 prognose en onze vooruitzichten op middellange termijn over de 2018-2021 periode, met solide operationele en financiële resultaten in KW3 2021.
 • Realisatie van onze strategische roadmap met de ondertekening van een niet-bindende intentieverklaring met Fluvius voor het 'datanetwerk van de toekomst' voor Vlaanderen en de aanvang van een strategische beoordeling van onze activiteit telecommunicatietorens.
 • Verdere uitvoering van ons beleid voor de aandeelhoudersvergoeding en het schuldgraadkader, met een bruto tussentijds dividend van € 1,375 per aandeel en een aandeleninkoopprogramma tot € 45,0 miljoen of 1,1 miljoen uitstaande aandelen.

Mechelen, 28 oktober 2021 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de negen maanden afgesloten op 30 september 2021 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

Persbericht Q3 2021 Earnings Release Q3 2021 DUTCH_vFINAL.pdf - 1 MB

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Aanhoudend commercieel succes in KW3 2021, met inbegrip van een sterke instroom van netto nieuwe FMC-abonnees dankzij onze nieuwe 'ONE(Up)' bundels (+27.300), +7.500 netto nieuwe RGU's voor breedbandinternet en +9.100 netto mobiele postpaidabonnees.
 • De vaste maandelijkse ARPU per klantrelatie bereikte € 59,0 in 9M 2021, een stijging met 1 % jaar-op-jaar dankzij een hoger aandeel higher-tier en multiple-play breedbandklanten in onze algemene klantenmix en het voordeel van bepaalde prijsaanpassingen, gedeeltelijk geneutraliseerd door de toewijzing van een grotere verhouding van de opbrengsten van onze recent gelanceerde 'ONE(Up)' FMC-bundels aan de mobiele telefonie vergeleken met onze oudere bundels.
 • € 1.928,9 miljoen opbrengsten in 9M 2021, +1 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased(1) basis, gedreven door een sterke groei van onze totale opbrengsten uit abonnementen en onze B2B activiteit. Vrijwel stabiele opbrengsten in KW3 2021 tegenover KW3 van vorig jaar op zowel gerapporteerde als rebased basis met € 640,6 miljoen, gedreven door de reeds vermelde factoren en vrijwel volledig ongedaan gemaakt door een daling met 5 % van onze rebased overige opbrengsten.
 • € 301,7 miljoen nettowinst in 9M 2021 (KW3 2021: € 90,0 miljoen), +1 % jaar-op-jaar, met beduidend lagere netto financiële kosten die vrijwel volledig ongedaan werden gemaakt door hogere belastingkosten.
 • € 1.027,1 miljoen Adjusted EBITDA(2) in 9M 2021, -1 % jaar-op-jaar, met inbegrip van wijzigingen in de behandeling onder IFRS van bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal als gevolg van wijzigingen van de onderliggende contracten vanaf KW3 2020. Op rebased basis steeg onze Adjusted EBITDA in 9M 2021 met bijna 2 % jaar-op-jaar, gedreven door een daling met 5 % van onze directe kosten en een gezonde organische omzetgroei in de periode. € 338,4 miljoen Adjusted EBITDA in KW3 2021, een daling met 1 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased basis, als weerspiegeling van een minder gunstige vergelijkingsbasis met dezelfde periode van vorig jaar en het seizoengebonden karakter van sommige van onze bedrijfskosten.
 • € 417,2 miljoen toe te rekenen investeringsuitgaven(3) in 9M 2021 (KW3 2021: € 135,4 miljoen), -2 % tegenover 9M van vorig jaar en het equivalent van ongeveer 22 % van de opbrengsten. De opname van bepaalde voetbaluitzendrechten en de tijdelijke verlenging van onze licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum buiten beschouwing gelaten, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in 9M 2021 € 397,0 miljoen, het equivalent van ongeveer 21 % van de opbrengsten.
 • € 630,1 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen ​ Operationele vrije kasstroom)(4) in 9M 2021 (KW3 2021: € 211,8 miljoen), +2 % jaar-op-jaar, voornamelijk gedreven door beduidend lagere investeringskosten dan in 9M van vorig jaar. Op rebased basis en met uitsluiting van de erkenning van voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum en ook de impact van bepaalde op leases gebaseerde investeringen op onze toe te rekenen investeringsuitgaven, steeg onze Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen ​ Operationele vrije kasstroom) in 9M 2021 met iets meer dan 2 % jaar-op-jaar.
 • Respectievelijk € 743,3 miljoen, € 373,1 miljoen en € 257,9 miljoen netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in 9M 2021. Onze netto aangepaste vrije kasstroom(5) in 9M 2021 steeg met 22 % jaar-op-jaar naar € 314,1 miljoen, voornamelijk gedreven door (i) € 14,4 miljoen lagere betaalde contante belastingen dan vorig jaar, (ii) € 8,7 miljoen lagere contante rentekosten als gevolg van de herfinanciering van onze termijnleningen vorig jaar, en (iii) een gunstige trend voor ons werkkapitaal. € 111,6 miljoen aangepaste vrije kasstroom in KW3 2021 versus een negatieve aangepaste vrije kasstroom van € 5,4 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar als gevolg van de fasering van onze betaling van jaarlijkse contante belastingen.
 • Prognose voor FY 2021 gedeeltelijk verbeterd, waarbij wordt verwacht dat de rebased(a) Adjusted EBITDA(b) aan de bovenkant van de eerder gedefinieerde bandbreedte van 1-2% zal uitkomen, terwijl de Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen ​ Operationele vrije kasstroom) naar verwachting stabiel zal zijn in plaats van de eerder verwachte -1%. Herbevestiging van de terugkeer naar rebased omzetgroei in 2021 en gezonde aangepaste vrije kasstroom (b,d) tussen €420,0 en €440,0 miljoen. Op basis daarvan verwachten we nu in het midden van de vork van onze Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(b,c) CAGR 2018-2021 tussen 6,5% en 8,0% te zijn.
 • Realisatie van onze strategische roadmap: Ondertekening van een niet-bindende intentieverklaring met Fluvius voor de ontwikkeling van onze vaste netwerkinfrastructuur in Vlaanderen naar het 'datanetwerk van de toekomst', en aanvang van een strategische beoordeling van onze activiteit telecommunicatietorens om de aandeelhouderswaarde te vergroten. Zie 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum voor meer informatie.
 • Verdere uitvoering van ons beleid voor de aandeelhoudersvergoeding en het schuldgraadkader, met een bruto tussentijds dividend van € 1,375 per aandeel en een aandeleninkoopprogramma tot € 45,0 miljoen of 1,1 miljoen uitstaande aandelen. Zie 3.2 Aandeelhoudersvergoeding voor meer informatie.

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen