Resultaten KW1 2022

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Aanhoudende groei van onze FMC-klantenbasis naar 772.400 abonnees eind KW1 2022, terwijl een zwakkere marktomgeving onze netto aangroei beïnvloedde.
 • Bevestiging van ons richtsnoer voor het volledige jaar 2022 voor alle parameters, verwachting van een betere trend voor de opbrengsten en Adjusted EBITDA(a) in het tweede semester.
 • Blijvende uitvoering van ons beleid voor de aandeelhoudersvergoeding en het schuldgraadkader na de goedkeuring door de JAV/BAV van een bruto slotdividend van € 1,375 per aandeel en de schrapping van 1,1 miljoen aandelen.

Mechelen, 28 april 2022 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2022 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Eind KW1 sloten wij een bindende overeenkomst met DigitalBridge Group Inc. voor de volledige verkoop van onze activiteit mobiele-telecommunicatietorens, de eigenaar van al onze passieve infrastructuur-activa. Wij verwachten de transactie in KW2 2022 te voltooien. Als resultaat van deze voor Telenet cruciale transactie zullen wij vanaf KW2 van dit jaar overgaan naar een EBITDAal-rapportage. Wij zullen rebased financiële informatie publiceren om vergelijkingen te faciliteren, met inbegrip van een update van onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die de impact van de transactie op onze belangrijkste financiële parameters weerspiegelt.
 • De gesprekken met Fluvius over het Vlaamse 'netwerk van de toekomst' lopen verder. Beide partijen verwachten juridische akkoorden te sluiten tegen de aankondiging van onze halfjaarresultaten, hetgeen een lichte vertraging inhoudt ten opzichte van de initiële timing van het voorjaar.
 • Aanhoudende groei van onze FMC-klantenbasis dankzij onze 'ONE(Up)' bundels (+22.700), terwijl een zwakkere marktomgeving de netto groei voor breedbandinternet en postpaid mobiele telefonie beïnvloedde, met respectievelijk +2.900 en +8.800 netto nieuwe abonnees in het kwartaal, en het verloop op jaarbasis historisch laag bleef.
 • € 644,8 miljoen opbrengsten in KW1 2022, jaar-op-jaar grotendeels stabiel tegenover de opbrengsten in KW1 2021, die bepaalde eenmalige effecten omvatten. De impact van deze eenmalige effecten resulteerde in een rem op onze opbrengsten groei van ongeveer 1%.
 • € 160,4 miljoen nettowinst in KW1 2022, een stijging met 43 % als gevolg van een beduidend beter financieel resultaat, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere winstbelastingen en een daling van onze bedrijfswinst met 12 % zoals hierna uiteengezet.
 • € 328,5 miljoen Adjusted EBITDA(1) in KW1 2022, een daling met bijna 2 % jaar-op-jaar. De daling van onze Adjusted EBITDA was het gevolg van een ongunstige vergelijkingsbasis met vorig jaar, vanwege bepaalde eenmalige effecten en van de impact van de hogere inflatie op onze personeelskosten en netwerkexploitatiekosten.
 • € 180,2 miljoen toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) in KW1 2022, +26 % versus vorig jaar en het equivalent van ongeveer 28 % van de opbrengsten. De opname van (i) bepaalde voetbaluitzendrechten, (ii) de tijdelijke verlenging van onze licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum en (iii) bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen uit onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen buiten beschouwing gelaten, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in KW1 2022 € 139,8 miljoen, het equivalent van ongeveer 22 % van de opbrengsten.
 • € 188,7 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa (voorheen operationele vrije kasstroom)(3) in KW1 2022, -6 % jaar-op-jaar, voornamelijk als gevolg van (i) een daling van onze Adjusted EBITDA met bijna 2 %, zoals hierboven uitgelegd, en (ii) iets hogere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen (de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten, de licenties voor het mobiele spectrum en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen buiten beschouwing gelaten).
 • Respectievelijk € 231,1 miljoen, € 124,6 miljoen en € 83,1 miljoen nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in KW1 2022. € 61,2 miljoen aangepaste vrije kasstroom(4), een daling met 49 % jaar-op-jaar, voornamelijk als weerspiegeling van (i) een andere fasering van de jaarlijkse betaling van onze contante belastingen, zoals reeds vermeld en (ii) een € 8,8 miljoen lagere bijdrage van onze leveranciersfinanciering vergeleken met KW1 van vorig jaar.
 • Met de drie eerste maanden van het jaar achter ons, bevestigen wij de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die wij midden februari hebben voorgesteld. Vergeleken met het eerste kwartaal verwachten wij een verbeterde trend van de groei van onze opbrengsten en Adjusted EBITDA in de tweede helft van het jaar, gedreven door bepaalde prijsaanpassingen die van medio juni 2022 zullen ingaan, zoals gisteren aangekondigd, en door een aanhoudende focus op onze bedrijfskosten en een strakke kostenbeheersing.
 • In lijn met ons beleid heeft de raad van bestuur aan de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van gisteren de uitbetaling voorgesteld van een bruto slotdividend van € 1,375 per aandeel (in totaal € 149,0 miljoen op basis van het aantal uitstaande aandelen op de datum van deze publicatie). Dit dividend heeft gisteren de vereiste goedkeuring van aandeelhouders verkregen en zal volgende week worden uitbetaald, op 4 mei 2022, terwijl de Telenet-aandelen vanaf 2 mei 2022 ex-dividend op Euronext Brussels zullen worden verhandeld. De BAV van gisteren heeft een schrapping van 1,1 miljoen eigen aandelen goedgekeurd die wij via ons Aandeleninkoopprogramma 2021 hadden ingekocht.

(a) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) voor onze duiding van Adjusted EBITDA kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst. De posten waarvoor wij geen prognose geven kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

Persbericht Earnings Release Q1 2022 NL.pdf - 274 KB

 

 

 

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen