Resultaten Negen Maanden 2022

Resultaten Negen Maanden 2022

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Verdere groei van het aantal FMC-klanten naar 804.500 abonnees op 30 september 2022 (+15.600). Versnelde groei in postpaid met 17.900 netto nieuwe abonnees en een stabiel klantenbestand voor breedband, ondanks bepaalde niet-organische factoren en een verscherpt concurrentieklimaat.
 • Verbeterde financiële trends in KW3 2022, leidend tot 1 % omzetgroei sinds het begin van het jaar en een stabiele Adjusted EBITDAaL op rebased basis, als compensatie van hogere personeels- en energiekosten.
 • De vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 blijven ongewijzigd, terwijl de consolidatie van Caviar Group vanaf KW4 2022 naar verwachting geen wezenlijke impact zal hebben op onze geraamde rebased groeicijfers.

Mechelen, 27 oktober 2022 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de negen maanden afgesloten op 30 september 2022 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • € 1.952,1 miljoen opbrengsten in de eerste negen maanden van 2022, een stijging met 1 % tegenover dezelfde periode vorig jaar, met een duidelijke versnelling in KW3 als gevolg van de prijsaanpassing midden juni 2022 (+3 % jaar-op-jaar naar € 660,5 miljoen).
 • € 996,1 miljoen nettowinst voor de eerste negen maanden van 2022. De forse stijging met 230 % jaar-op-jaar was toe te schrijven aan de winst op de verkoop van activa in verband met de TowerCo-transactie en ook aan een beduidend beter financieel resultaat door de niet-geldelijke winst op derivaten.
 • € 1.017,9 miljoen Adjusted EBITDA(2) voor de eerste negen maanden van 2022, -1 % jaar-op-jaar, onder invloed van inflatoire tegenwinden op onze personeelskosten en hogere energieprijzen. Verbeterde trend in KW3, in lijn met onze omzetgroei met 3 % jaar-op-jaar naar € 347,3 miljoen.
 • De Adjusted EBITDAaL(2) voor de eerste negen maanden van 2022 bedroeg € 925,1 miljoen, een daling met 2 % jaar-op-jaar. Op rebased basis was de Adjusted EBITDAaL in grote lijnen stabiel tegenover de vergelijkbare periode.
 • De toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) voor de negen maanden tot 30 september 2022 bedroegen € 1.203,4 miljoen en omvatten de opname van de recent verworven licenties voor het mobiele spectrum en de lease van torens. Met uitsluiting van de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten, de licenties voor het mobiele spectrum en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen sinds het begin van het jaar € 448,3 miljoen, wat overeenkomt met ongeveer 23 % van de opbrengsten en een stijging van 17 % jaar-op-jaar, in lijn met onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022.
 • € 569,6 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(4) (vroeger aangeduid als operationele vrije kasstroom) in de eerste negen maanden van 2022, -11 % jaar-op-jaar onder invloed van hogere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen als gevolg van de toegenomen kapitaalintensiteit en een daling met 1 % van onze Adjusted EBITDA, zoals hierboven uiteengezet.
 • Respectievelijk € 784,7 miljoen, € 329,3 miljoen en € 307,9 miljoen nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten, nettokasstroom in investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten voor de eerste negen maanden van 2022. € 291,1 miljoen aangepaste vrije kasstroom(5), -3 % jaar-op-jaar, als gevolg van (i) € 14,2 miljoen hogere directe overnamekosten en (ii) een € 8,0 miljoen lagere bijdrage van onze leveranciersfinanciering in vergelijking met vorig jaar, die € 9,0 miljoen lagere betaalde belastingen tegenover de eerste negen maanden van vorig jaar meer dan compenseerden.
 • Robuust schuld- en liquiditeitsprofiel, gekenmerkt door (i) geen schuldaflossingen vóór maart 2028, (ii) een gewogen gemiddelde looptijd van 5,8 jaar, (iii) een volledig afgedekt schuldprofiel, (iv) volledige toegang tot € 555,0 miljoen onbenutte liquiditeit onder onze wentelkredieten en (v) € 945,6 miljoen liquide middelen op 30 september 2022.
 • Stabiele netto totale schuldgraad van 3,5x op 30 september 2022 op basis van de EBITDAaL van de laatste twee kwartalen omgezet op jaarbasis, en netto convenant schuldgraad van 2,3x ten aanzien van ons onderhoudsconvenant van 6,0x.
Volledig persbericht Earnings Release Q3 2022 DUTCH_FINAL.pdf - 2 MB
Telenet persdienst (alleen voor journalisten)

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen