Resultaten voor het eerste halfjaar 2015

Donderdag 30 juli 2015 —

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten over de zes maanden afgesloten op 30 juni 2015 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

  • Aanhoudende focus op productkwaliteit, innovatie en klantervaring leidde tot een netto stijging met 8% van de triple-play abonnees, terwijl het op jaarbasis uitgedrukt klantverloop sterk verbeterde tov KW1 2015;
  • 953.700 mobiele abonnees(8) op 30 juni 2015 met een sterke netto instroom van 29.200 abonnees in KW2 2015, dankzij een aantrekkelijk "Familie Deal" aanbod en de subsidiëring van gsm's en smartphones;
  • Bedrijfsopbrengsten van €892,1 miljoen in H1 2015 en €448,7 miljoen in KW2 2015, een stijging met 6% j-o-j, dankzij een sterke groei in productbundels, het voordeel van selectieve prijsstijgingen in januari 2015 en dubbelcijferige groei in onze mobiele en B2B activiteiten;
  • Adjusted EBITDA(1) van €481,4 miljoen in H1 2015, +5% j-o-j, en een marge van 54,0%. Adjusted EBITDA van €246,4 miljoen in KW2 2015, +11% j-o-j, met inbegrip van een eenmalig voordeel van €7,6 miljoen uit de afhandeling van een voorwaardelijke verplichting betreffende de universele dienstverlening;
  • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) van €161,1 miljoen, circa 18% van de bedrijfsopbrengsten, beïnvloed door de opname van de uitzendrechten voor het Belgische voetbal van het seizoen 2015-2016. Zonder deze impact bedroegen ze ongeveer 15% van de bedrijfsopbrengsten als gevolg van de timing van de geplande uitgaven en lagere uitgaven voor settopboxen;
  • Vrije kasstroom(3) van €145,1 miljoen voor H1 2015, een daling met 4% j-o-j, aangezien een 3% hogere nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten ondanks hogere geldelijke belastingen meer dan gecompenseerd werd door hogere geldelijke bedrijfsinvesteringen;
  • Verhoogde prognoses voor boekjaar 2015 met een groei van onze bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDA met respectievelijk 5-6% en 4-5%, toe te rekenen bedrijfsinvesteringen circa 20% van onze bedrijfs-opbrengsten en een vrije kasstroom tussen €250,0 en 260,0 miljoen.