Resultaten voor het eerste kwartaal 2019

Resultaten voor het eerste kwartaal 2019

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 • Versnelde adoptie van onze vast-mobiel geconvergeerde bundels ‘WIGO’ en ‘YUGO’ in KW1 (+29.400) naar iets meer dan 429.000 abonnees op 31 maart 2019, ons beste resultaat sinds KW1 2018.
 • Verbeterde operationele prestaties in KW1 2019, waaronder een netto groei van 33.600 mobiele postpaidabonnees, dankzij ons vernieuwde aanbod en de lagere impact van de migratie van SFR-klanten.
 • Een daling met 16% jaar-op-jaar van onze toe te rekenen investeringsuitgaven (exclusief de opname van voetbaluitzendrechten) leidde tot een robuuste stijging met 25% van onze operationele vrije kasstroom naar € 188,9 miljoen.

Brussel, 2 mei 2019 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2019 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Verbeterde operationele prestaties in KW1 2019 met een robuuste groei van onze vast-mobiel geconvergeerdebundels ("FMC") en een snellere groei van het aantal mobiele postpaidabonnees, gedreven door onze vernieuwde productportefeuille en aantrekkelijke promoties met vaste termijn, als gedeeltelijke compensatie van het hogere verloop in het overgenomen servicegebied van SFR in Brussel in het kader van de strategie voor de klantenmigratie, die op het eind van KW1 2019 volledig voltooid was.
 • Versnelde netto groei van het aantal mobiele postpaidabonnees in KW1 2019 (+33.600), gedreven door de reeds vermelde FMC-groei en de lancering van plannen met onbeperkte mobiele data onder onze merken Telenet en BASE.
 • € 626,4 miljoen bedrijfsopbrengsten in KW1 2019, +1% jaar-op-jaar met inbegrip van een bijdrage voor het volledige kwartaal van Nextel. Op rebased (1) basis daalden onze bedrijfsopbrengsten licht, voornamelijk als gevolg van lagere interconnectieopbrengsten na een gereguleerde verlaging van de vaste afgiftetarieven en de overstap van een belangrijke mobiele wholesale-partner van light naar full MVNO. Onze opbrengsten uit kabelabonnementen stegen met 1% jaar-op-jaar dankzij de gunstige impact van de prijsaanpassingen van juli 2018 en een aanhoudende groei in het kmo-segment.
 • € 14,7 miljoen netto winst in KW1 2019, gedreven door het netto effect van (i) de stijging van onze Adjusted EBITDA(2), (ii) een niet-geldelijk wisselkoersverlies van € 53,5 miljoen op onze in USD luidende uitstaande schuld en (iii) een niet-geldelijke winst van € 3,8 miljoen op onze derivaten.
 • € 320,3 miljoen Adjusted EBITDA in KW1 2019, +4% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis, met inbegrip van de al vermelde niet-organische impact en de toepassing van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019. Op rebased basis was onze Adjusted EBITDA in grote lijnen stabiel jaar-op-jaar. Lagere directe kosten en lagere personeelsgerelateerde kosten werden vrijwel volledig geneutraliseerd door hogere verkoop- en marketingkosten voor de promotie van onze nieuwe productvoorstellen en hogere kosten in verband met uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten na de transfer van onze field services aan een joint venture. Op rebased basis konden wij onze Adjusted EBITDA-marge met 40 basispunten jaar-op-jaar verhogen tot 51,1%.
 • € 172,7 miljoen toe te rekenen investeringsuitgaven(3) in KW1 2019, +10% jaar-op-jaar, aangezien KW1 2019 de opname van de uitzendrechten van de UK Premier League voor de volgende drie seizoenen weerspiegelde. Deze impact buiten beschouwing gelaten, daalden onze onderliggende toe te rekenen investeringsuitgaven met 16% jaar-op-jaar en vertegenwoordigden ze ongeveer 21% van de opbrengsten van het kwartaal.
 • De beduidende daling van onze toe te rekenen investeringsuitgaven (exclusief de opname van voetbaluitzendrechten) leidde tot een robuuste stijging van onze operationele vrije kasstroom(4) met 25% jaar-op-jaar naar € 188,9 miljoen.
 • Respectievelijk € 165,5 miljoen, € 102,3 miljoen en € 104,2 miljoen netto kaststroom uit bedrijfsactiviteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in KW1 2019.
 • € 19,8 miljoen aangepaste vrije kasstroom(5) in KW1 2019 als gevolg van seizoengebonden patronen van onze kasstroom vanwege jaarlijkse geldelijke betalingen van belastingen en halfjaarlijkse geldelijke interestbetalingen.
 • Vooruitzichten voor boekjaar 2019 bevestigd na een goede start in KW1 2019. Als gevolg van het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN en van bepaalde aanhoudende regulatoire tegenwinden verwachten wij een meer uitgesproken impact op zowel onze rebased bedrijfsopbrengsten als onze Adjusted EBIDTDA vanaf KW2 2019, in lijn met de vooruitzichten voor het boekjaar 2019 die wij medio februari hebben voorgesteld.
 • Wij streven naar een rebased operationele vrije kasstroom CAGR van 6,5-8,0%(a) in de periode 2018-2021, met dalingen van de bedrijfsopbrengsten en de Adjusted EBITDA in 2019 als gevolg van bepaalde uitdagingen en tegenwinden.
Persbericht Earnings Release Q1 2019 DUTCH_vFINAL.pdf - 2 MB

 

Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen