Resultaten voor het volledige jaar 2018

Resultaten voor het volledige jaar 2018

 • Vooruitzichten voor boekjaar 2018 bereikt: rebased Adjusted EBITDA +8% jaar-op-jaar tot € 1.324,1 miljoen (KW4 2018: +11% jaar-op-jaar) als gevolg van de versnelde MVNO-synergie en een strakke kostenbeheersing. Netto winst van € 252,2 miljoen.
 • Doelstellingen van ons ambitieus 2015-2018 plan bereikt met een rebased samengestelde jaarlijkse groei van onze Adjusted EBITDA van iets meer dan 6%, wat in het midden van onze vork ligt.
 • Vastberaden om een rebased samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom (a) te genereren over de 2018-2021 periode met 6,5-8,0%, met een afname van onze bedrijfs-opbrengsten en Adjusted EBITDA in 2019 als gevolg van bepaalde uitdagingen en tegenwinden.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 14 februari 2019 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het jaar afgesloten op 31 december 2018 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Verbeterde commerciële tractie van onze quad-play ‘WIGO’-bundels als gevolg van ons nieuwe aanbod, met netto 21.900 bijkomende abonnees in KW4 2018, tot een totaal van 399.700 ‘WIGO’-abonnees op 31 december 2018.
 • Bescheiden groei van onze mobiele postpaid klantenbasis in KW4 2018 (+8.500 netto postpaid abonnees) door een verwijdering van 11.000 inactieve mobiele abonnees en een aanhoudend uitdagende concurrentiële omgeving.
 • Zoals verwacht bleven onze commerciële prestaties in KW4 2018 beïnvloed door een hoger verloop in het overgenomen servicegebied van SFR als gevolg van onze strategie voor een versnelde klantenmigratie, die de onderliggende trend negatief vertekende.
 • € 2.534,8 miljoen bedrijfsopbrengsten over het boekjaar 2018 (KW4 2018: € 642,3 miljoen), +1% jaar-op-jaar, beïnvloed door bepaalde niet-organische bewegingen. Op rebased(1) basis zijn onze bedrijfsopbrengsten licht afgenomen omwille van (i) € 16,8 miljoen lagere verkoop van smartphones, (ii) aanhoudende concurrentie en tegenwind door regelgeving (iii) lagere omzetgerelateerde inkomsten volgend op het succes van onze forfaitaire bundels. Deze tegenwinden werden grotendeels gecompenseerd door (i) een substantieel sterkere bijdrage van onze gereguleerde en commerciële groothandelsactiviteiten, (ii) de gunstige impact van de prijsaanpassingen van juli 2018 en (iii) aanhoudende groei in het segment voor kleine bedrijven.
 • € 252,2 miljoen netto winst over het boekjaar 2018, beïnvloed door het netto effect van (i) de toename van de Adjusted EBITDA(2), (ii) een niet-contant wisselkoersverlies op onze in USD luidende schuld van € 115,2 miljoen, (iii) en een niet-contante winst van € 111,8 miljoen op onze derivaten, (iv) een waardevermindering van € 36,8 miljoen op onze Luxemburgse kabelactiviteiten, (v) een verlies van € 24,6 miljoen op het aflossen van schuld, (vi) een terugname van bijzondere waardevermindering in investeringen in geassocieerde deelnemingen ten belope van € 22,7 miljoen en (vii) een winst van € 10,5 miljoen op de verkoop van activa aan de joint venture.
 • Adjusted EBITDA van € 1.324,1 miljoen over het boekjaar 2018, +9% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis en +8% jaar-op-jaar op rebased basis. De groei van onze rebased Adjusted EBITDA werd voornamelijk gedreven door beduidend lagere MVNO-gerelateerde kosten als gevolg van de versnelde migratie van onze Full MVNO-klanten en een strakke kostenbeheersing. Onze Adjusted EBITDA-marge verbeterde met 440 basispunten jaar-op-jaar op rebased basis naar 52,2%. Adjusted EBITDA van € 333,1 miljoen in KW4 2018, + 11% jaar-op-jaar op rebased basis, resulterend in een rebased margeverbetering met 570 basispunten jaar-op-jaar naar 51,9%.
 • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) van € 687,7 miljoen over het boekjaar 2018 (KWE 2018: € 203,0 miljoen), -6% jaar-op-jaar, aangezien 2017 de erkenning van de uitzendrechten van het Belgische voetbal weerspiegelde. Onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in 2018 zijn beïnvloed door de uitbreiding van de 2G-licentie voor het mobiele spectrum. Zonder deze impacten zijn onze onderliggende toe te rekenen bedrijfsinvesteringen gestegen met 4% jaar-op-jaar en vertegenwoordigden ze ongeveer 26% van de bedrijfsopbrengsten in 2018.
 • Netto kasstromen uit operationele activiteiten, netto kasmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasmiddelen gebruikt in financieringsactiviteiten van respectievelijk € 1.075,6 miljoen, € 466,4 miljoen en € 560,1 miljoen over het boekjaar 2018. Aangepaste vrije kasstroom(4) van € 421,9 miljoen over het boekjaar 2018 tegenover onze vooruitzichten van € 400,0 miljoen tot € 420,0 miljoen.
 • Na de stevige financiële groei in 2018 als gevolg van de MVNO-gerelateerde synergie en strakke kostenbeheersing kijken we aan tegen bepaalde uitdagingen en tegenwinden in 2019 waaronder (i) het volledig voltooien van de BASE-gerelateerde synergiën tegen eind 2018, (ii) het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN, (iii) aanhoudende tegenwinden door regelgeving en (iv) hogere commerciële kosten om de groei in 2020 en 2021 te stimuleren. Als gevolg van deze tegenwinden verwachten we een daling van de rebased bedrijfsopbrengsten met ongeveer 2,5% jaar-op-jaar en een daling van de rebased Adjusted EBITDA(b) met 1% tot 2% jaar-op-jaar. Zonder rekening te houden met de lagere bijdrage van onze MVNO-activiteit zou de evolutie in onze rebased bedrijfsopbrengsten en rebased Adjusted EBITDA in 2019 grotendeels stabiel zijn gebleven. We verwachten een sterke groei van de operationele vrije kasstroom(a) met 16-18% in 2019 omwille van beduidend lagere investeringsuitgaven, met een aangepaste vrije kasstroom(c) van € 380,0-400,0 miljoen.

(a) Wij geven geen aansluiting van de verwachte operationele vrije kasstroom in 2019 en de samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom in de periode 2018-2021 met een EU IFRS-maatstaf, omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

(b) Wij geven geen aansluiting van de verwachte Adjusted EBITDA in 2019 met een EU IFRS-maatstaf, omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces.

(c) Wij geven geen aansluiting van de verwachte aangepaste vrije kasstroom in 2019 met een EU IFRS-maatstaf omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

Persbericht Earnings Release Q4 2018 DUTCH vFINAL.pdf - 3 MB

 

Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,9% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet Group NV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen