Eerste resultaten van het akkoord tussen de operatoren en de Waalse regering voor een verbetering van de mobiele dekking in Wallonië

Jambes, 12 juni 2018 - In december 2016 ondertekende de Waalse Regering een nooit eerder gezien akkoord met de drie nationale mobiele-telecomoperatoren (Proximus, Orange Belgium en Telenet Group). Dat akkoord had betrekking op de afschaffing van de belasting op gsm-masten, met als tegenprestatie dat iedere operator boven op zijn reeds geplande investeringen 20 miljoen euro zou investeren over de periode 2016-2020 om de mobiele dekking (3G/4G) in Wallonië te vervolledigen.

Het comité dat instaat voor de follow-up van dit akkoord wordt aangestuurd door het Waalse Agence du Numérique (AdN). Gezien de transparantie die de verschillende partijen betrachten, is overeengekomen dat het – halfweg de uitvoering van het akkoord – tijd is om de eerste positieve resultaten in het kader van deze samenwerking bekend te maken.

Het eerste positieve effect dat wordt vastgesteld is de bundeling van de inspanningen van de drie mobiele operatoren om de best mogelijke mobiele dekking op het Waalse grondgebied te verwezenlijken. Die benadering komt tot uiting door een uitstekende samenwerking met het Gewest.

In dit verband heeft het AdN infographics van de resultaten in deze eerste periode gerealiseerd op basis van de door de operatoren verstrekte gegevens. Daaruit blijkt dat het akkoord beduidende verbeteringen heeft opgeleverd. Er zouden nog betere resultaten kunnen worden geboekt, maar alle moeilijkheden zijn nog niet van de baan. Zo zijn er belastingen die nog worden ingekohierd door sommige gemeenten, maar vooral provincies, en zijn er weigeringen m.b.t. bepaalde vergunningen, waardoor de geplande uitrol van de operatoren wordt vertraagd. Die moeilijkheden verhinderen de volledige uitvoering van het akkoord.

Tot nu toe hebben de operatoren in totaal al 32 miljoen euro geïnvesteerd (van de 40 miljoen euro die tegen eind 2018 tot doel is gesteld).

De gezamenlijke methodologische benadering van het AdN en de drie mobiele operatoren steunt op de volgende criteria:

  •  een mobiele dekking in % van de bevolking;
  • geaggregeerde gegevens van de drie operatoren;
  • een mobiele netwerktechnologie, nl. 4G;
  • een outdoor-ontvangstomgeving (d.w.z. buiten gebouwen);
  • een minimale 4G-outdoor-dekking van 85% van de bevolking.

In het bijzonder wat betreft de witte gebieden zoals minister De Croo heeft vastgesteld op basis van de gegevens van de federale regulator (BIPT), laat de analyse halfweg de uitvoering van het akkoord m.b.t. de 39 gemeenten die in een 'wit gebied' liggen zien dat:

het aantal gemeenten met een minimale 4G-outdoor-dekking van 85% van de bevolking (gemiddelde van de drie mobiele operatoren) tussen januari 2017 en mei 2018 is gestegen van 4 tot 27 van de 39 gemeenten (m.a.w. van 10% tot 70% van deze gemeenten);

het globale gemiddelde van de 4G-outdoor-dekking van de drie operatoren voor die 39 gemeenten is toegenomen van 71,2% tot 87,5% (in bepaalde gemeenten is de dekking gegroeid van minder dan 35% tot meer dan 70% en zelfs 90%);

in 17 van de 39 gemeenten de 4G-outdoor-dekking met ten minste 15% is verbeterd.

Wat de overige vorderingen in het kader van het akkoord betreft, laat de gezamenlijke analyse van het AdN en de drie mobiele operatoren zien dat de 4G-outdoor-dekking beduidend is verbeterd:

  • in de zones met regionale mobiliteitsstromen, nl. de voornaamste verkeersassen voor transport via de weg en per spoor evenals de luchthavenzones;
  • in de zones voor economische bedrijvigheid (bedrijvenparken). Er moet worden opgemerkt dat die laatste aanvullende specifieke ondersteuning genieten in het kader van het Waals investeringsplan;
  • in de toeristische zones;
  • wat betreft de dekking van het grondgebied door specifieke netwerken voor het Internet of Things;
  • wat betreft instrumenten voor de analyse van territoriale gegevens ten behoeve van de ontwikkeling van Smart-projecten.

Deze stand van zaken betreft de voornaamste vorderingen die halfweg de uitvoering van het akkoord worden vastgesteld. De problemen die sommige burgers en bedrijven in Wallonië nog steeds ondervinden om mobiele connectiviteit van hoge kwaliteit te kunnen genieten, met name op het platteland, worden dus niet volledig vermeden. De Waalse Regering en de drie mobiele operatoren willen echter iedereen laten profiteren van de verwachte voordelen van de digitale transformatie.

Bovendien is dit akkoord slechts de eerste zet in een permanente dialoog tussen het verzorgingsgebied en de mobiele operatoren. Met dit als doel en met het oog op transparantie en objectivering van de reële dekking van het grondgebied, worden momenteel nieuwe instrumenten uitgerold in dezelfde gezamenlijke benadering van het AdN en de operatoren.  Deze gezamenlijke aanpak moet een gunstige context scheppen om de geleverde inspanningen voort te zetten en de doeltreffendheid aantonen van evenwichtige partnerships die investeringen in netwerken van de nieuwe generatie bevorderen ten gunste van alle burgers en ondernemingen in Wallonië.

Pierre-Yves Jeholet, Waals minister van Digitaal: "Deze resultaten tonen het belang aan van samenwerking tussen het Waals Gewest en de operatoren. Ik wil dan ook besprekingen aanvatten om deze samenwerking na 2019 voort te zetten en een New Telecom Deal te sluiten. Maar laat dit duidelijk zijn: het Waals Gewest is dan wel vastberaden om het volledige grondgebied en alle gezinnen en bedrijven zo snel mogelijk te verbinden, maar die inspanning moet worden gedragen door iedereen en door alle bestuursniveaus."

Alexander De Croo, federaal vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda en Telecom stelt dat "aanzienlijke vooruitgang is geboekt in zones waar tot nu toe geen internetconnectiviteit was. Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende operatoren en de overheden. Die vooruitgang is belangrijk want iedere Belg en iedere Belgische onderneming heeft recht op goede connectiviteit."

 

Dominique Leroy, CEO van Proximus: "Wij zijn trots op de vorderingen die in Wallonië zijn geboekt, in het bijzonder wat betreft de dekking van de ‘white zones’ en de ontwikkeling van de vaste en mobiele connectiviteit. Dit was slechts mogelijk dankzij een goede samenwerking met de Waalse overheid en het Agence du Numérique. Op die manier kunnen wij tegemoetkomen aan de steeds grotere verwachtingen van onze klanten."

Michel Trabbia, CEO van Orange Belgium: "De fundamentele rol van een operator is om tegemoet te komen aan de verwachtingen inzake connectiviteit van zijn klanten. Orange is trots op zijn sterke investeringen in Wallonië om de situatie van de 'witte gebieden' te verbeteren, het exploderende gebruik van digitaal van zijn klanten mogelijk te maken, om hen nieuwe technologieën zoals het Internet of Things aan te reiken en de komst van 5G voor te bereiden. Die investeringen zijn slechts mogelijk in een regelgevende context die gunstig is voor de uitrol van netwerken, waarbij het akkoord met de Waalse Regering een belangrijke stap was."

John Porter, CEO van Telenet: "Het is voor Telenet van cruciaal belang om een actieve rol te kunnen blijven spelen in de verbetering van de connectiviteit in Wallonië, niet alleen voor 4G vandaag maar ook voor het IoT (Internet of Things) en in de toekomst voor 5G. Om dat mogelijk te maken zullen wij met deze ambitieuze samenwerking blijven toezien op een gunstige sociaal-economische omgeving voor onze investeringen op lange termijn."

Nieuws BASE
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen