Succesvolle uitgifte en prijszetting van USD 300,0 miljoen toevoeging aan de bestaande Termijnlening AL

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, 2 maart 2018 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) kondigt de succesvolle uitgifte en prijszetting aan van een bijkomende USD 300,0 miljoen termijnlening (“Facility AL2”), onder dewelke Telenet Financing USD LLC de kredietnemer zal zijn. De Facility AL2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële termijnlening AL die op 1 December 2017 werd uitgegeven. Derhalve kent de Facility AL2 (i) een marge van 2,50% boven LIBOR, (ii) een LIBOR minimum (“LIBOR floor”) van 0% en (iii) een vervaldag van 1 maart 2026. De Facility AL2 werd succesvol uitgegeven tegen pari.

Telenet Financing USD LLC zal de netto-opbrengsten van deze uitgifte doorlenen aan Telenet International Finance S.à r.l., die deze opbrengsten, samen met bestaande cash, zal aanwenden voor de vervroegde terugbetaling van Faciliteit V onder Telenet’s 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility, waarvan Telenet Finance V Luxembourg S.C.A (“TFLV”) de kredietgever is. TFLV zal vervolgens de opbrengsten van de vervroegde terugbetaling van Faciliteit V gebruiken om haar 6,75% €250,0 miljoen Senior Secured Notes die in augustus 2024 vervallen, volledig af te lossen.

Bovendien zal Telenet International Finance S.à r.l. de bestaande cash en cash equivalenten aanwenden om 10% van de Faciliteit AB onder Telenet’s 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility, waarvan Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A (“TFLVI”) de kredietgever is, terug te betalen. TFLVI zal vervolgens de opbrengsten van de vervroegde terugbetaling van 10% van Faciliteit AB gebruiken om 10% af te lossen van de originele totale hoofdsom van haar 4,875% €530,0 miljoen Senior Secured Notes die in juli 2027 vervallen.

Met deze substantieel schuldgraad-neutrale transacties is de Vennootschap erin geslaagd om de gemiddelde looptijd van haar schulden, die meer dan 9 jaar bedraagt, te verlengen post-herfinanciering tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden, om een aantrekkelijke interestvoet op lange termijn te verzekeren en om een meer actief cash management beleid te voeren. Na de terugbetaling van de €250,0 miljoen Senior Secured Notes die in augustus 2024 vervallen, zal de Vennootschap voor maart 2026 niet met schuldaflossingen worden geconfronteerd.

De afwikkeling van de bovengenoemde financiering zal te gelegener tijd plaatsvinden.

Voor Facility AL2 trad Goldman Sachs op als Mandated Lead Arranger en Global Coordinator, met The Bank of Nova Scotia, Société Générale en BNP Paribas Fortis SA/NV handelend als Mandated Lead Arrangers en Joint Bookrunners.