Telenet bereikt akkoord met Privacycommissie over privacybeleid in het kader van relevante reclame op televisie

19 juli 2017 - In september vorig jaar communiceerde Telenet naar al zijn klanten over zijn vernieuwde privacybeleid. Dit privacy beleid werd aangepast in het kader van een testproject met relevante reclame op de SBS-TV zenders Vier, Vijf en Zes. In het aangepaste privacybeleid introduceerde het bedrijf vier verschillende privacy niveaus, waarvan de klant op elk moment kan aangeven welk niveau hij verkiest en welke data hij wenst te delen met Telenet. Standaard werden klanten ingedeeld in het derde niveau ‘persoonlijk’[1]. Dit riep toen vragen op, waardoor Telenet in gesprek is gegaan met de relevante stakeholders. Begin juli heeft Telenet een akkoord bereikt met de bevoegde instantie, de Privacy Commissie.

Het bereikte akkoord met de Privacycommissie houdt in dat Telenet een aantal verduidelijkingen moet aanbrengen in zijn privacy beleid. Zo zal bijvoorbeeld expliciet worden vermeld dat er voor het ontvangen van gerichte televisiereclame ook beroep wordt gedaan op data van derde partijen zoals Bisnode.  Dit laat toe om bijvoorbeeld na te gaan of iemand in een buurt woont met vrijstaande woningen en een tuin, om al dan niet reclame voor grasmaaiers aan te bieden. Ook zal de indeling in vier niveaus scherper worden verwoord, zodat het voor de klant duidelijker is wat elk van de niveaus inhoudt.

Daarnaast bevestigt de Privacycommissie dat Telenet zijn huidige aanpak (vier niveaus waarover de klant duidelijk wordt geïnformeerd en die hij altijd kan wijzigen) kan blijven behouden, ook na mei 2018 wanneer de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing wordt. Echter moeten uiterlijk tegen die datum alle klanten een duidelijke en transparante herinnering krijgen over hun huidige privacy instellingen. Wie klant wordt bij Telenet na mei 2018, zal standaard ingedeeld worden in niveau 2 ‘gericht’ en zal niet automatisch gerichte TV reclame ontvangen.

Telenet benadrukt dat het altijd wil en zal voldoen aan de geldende regelgeving inzake privacy. Telenet zal de gevraagde aanpassingen en verduidelijkingen zo snel mogelijk doorvoeren en alle klanten opnieuw persoonlijk informeren over het aangepaste privacy beleid.

   

[1] Alle informatie over de privacy policy van Telenet en de verschillende niveaus (zie punt 7) zijn hier terug te vinden: https://www2.telenet.be/nl/privacy/

Isabelle Geeraerts Woordvoerster at Telenet