Telenet reageert scherp op de ontwerpbeslissingen van de Belgische regulatoren om vaste internettoegang verder te reguleren

Brussel, 28 september 2017. Morgen verstrijkt de deadline voor het indienen van reacties op de ontwerpbeslissingen over de omroep- en breedbandmarkt, opgesteld door de Belgische telecom- en mediaregulatoren. Telenet reageert scherp en laat weten dat dit voorstel ingaat tegen het beleid van de federale regering en de Europese Commissie die investeringen willen stimuleren. Bijkomende regulering zal leiden tot rechtsonzekerheid en op termijn zelfs minder performante netwerken, aldus Telenet.

Sinds juli 2011 is de kabeldoorverkoop in België gereguleerd, waardoor alternatieve aanbieders een eigen aanbod van televisie of televisie in combinatie met breedbandinternet via kabel in België kunnen aanbieden. Pas begin 2014 werd de vraag gesteld door Mobistar (nu Orange) aan Telenet en VOO om kabeldiensten door te verkopen.

Telenet betreurt dat het BIPT, zo kort op de effectieve kabeldoorverkoop, nu alweer een voorstel voor bijkomende regulering heeft opgesteld.

De Belgische regulatoren stellen nu voor dat, naast de toegangsregulering van Proximus, de twee kabelmaatschappijen in België – Telenet en VOO – ook aparte breedbandtoegang moeten leveren. Om tot dit resultaat te komen hebben de Belgische regulatoren de Belgische breedbandmarkt opgesplitst. op basis van twee technologieën, te weten het kopernetwerk van Proximus en de coax kabelnetwerken van Telenet en VOO. Door deze kunstmatige opsplitsing – die uniek is in Europa - wordt het principe van “Significant Market Power” uitgehold en onterecht gebruikt om drie operatoren dominant te verklaren en daardoor de Belgische breedband markt verder te reguleren.

Deze dubbele regulering, leidt tot overregulering, wat haaks staat op het beleid van de federale regering en de Europese Commissie die juist investeringen willen stimuleren om België voor digitalisering aan de kop van het Europese peloton te houden.

Telenet merkt bovendien op dat het opnieuw veranderen en verstrengen van de regels rechtsonzekerheid veroorzaakt, wat op zijn beurt weer leidt tot het afremmen van investeringen. Uit een recente studie van de Europese Commissie[1] bleek opnieuw dat België, in Europa koploper is wat betreft de dekking en de kwaliteit van vaste telecomnetwerken. Dat België tot nog toe die positie kon blijven innemen is te danken aan de stevige investeringen van de marktspelers en de concurrentie tussen telecominfrastructuren

“België is vandaag voor telecom al het meest gereguleerde land in Europa. Bijkomende regulering zal operatoren geen stimulans meer geven om verder te investeren in de uitbreiding en modernisatie van hun netwerken. In een tijd waarin telecomoperatoren honderden miljoenen moeten investeren om consumenten en bedrijven toe te laten meer en snellere (mobiele en vaste) internetverbindingen te gebruiken, is overregulering zondermeer nefast voor de consument en de economie. Geen enkele operator zal immers miljoenen willen investeren in zijn netwerk met de wetenschap dat zijn concurrent dat zelfde netwerk kan gebruiken. Op termijn zal dit de kwaliteit van de netwerken doen afnemen” onderstreept Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs bij Telenet.

Telenet heeft gereageerd volgens de vooropgestelde procedure. De nationale consultatie sluit op 29 september. Als volgende stap in het proces zal de Europese Commissie ook haar mening moeten geven alvorens er een definitieve beslissing opgelegd zal worden door het BIPT

   

[1] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016

Stefan Coenjaerts Director Corporate Communications