Telenet sluit verlenging met één jaar van overeenkomst met Liberty Global voor Horizon 4 video platform en Horizon Go applicatie

Telenet sluit verlenging met één jaar van overeenkomst met Liberty Global voor Horizon 4 video platform en Horizon Go applicatie

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Openbare aankondiging overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Mechelen, 20 december 2021 –Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) kondigt een verlenging met één jaar aan van overeenkomst met Liberty Global Technology Services BV (“LG”) waarbij het Horizon 4 video platform en de bijhorende Horizon Go applicatie (de “Horizonovereenkomst”) beschikbaar wordt gesteld aan de Telenet groep. Artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd toegepast op de transactie.

 

In 2019 werd de Horizonovereenkomst gesloten voor een termijn van drie jaar die afloopt op 31 december 2021, met de optie voor Telenet om de Horizonovereenkomst tweemaal met een jaar te verlengen. Telenet kondigt aan dat het vandaag een overeenkomst heeft gesloten met LG over de eerste verlenging met één jaar tot 31 december 2022 tegen dezelfde voorwaarden als de Horizonovereenkomst, waarbij de vergoedingen worden berekend op basis van dezelfde methodologie als in 2021 (de "Verlenging"). In 2019 was de Vennootschap van mening dat het Horizon 4 videoplatform en de bijbehorende Horizon Go applicatie een videoplatform is dat toekomstbestendig, high-end en rijk aan functionaliteiten is, dat tot de meest geavanceerde producten op de markt behoort, en dit blijft in de praktijk bevestigd worden. ​ De Vennootschap heeft ook rekening gehouden met de extra functies, functionaliteiten en abonnees die sinds 2019 zijn toegevoegd en die naar verwachting in 2022 zullen worden toegevoegd. De totale kost die Telenet naar schatting zal maken in verband met de Verlenging wordt geraamd op EUR 20,4 miljoen, wat de Vennootschap in overeenstemming acht met vergelijkbare high-end platformen.

Artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd toegepast op de transactie, aangezien LG een dochtervennootschap is van Liberty Global plc, de uiteindelijke moedervennootschap van de Vennootschap.

De conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, ondersteund door Arthur D. Little Benelux NV als "Onafhankelijk Expert", luidt als volgt:

Advies. Ondersteund door het verslag aangeleverd door de Onafhankelijk Expert, is het advies van het Comité dat de EOS Programma Extensie Term Sheet de Vennootschap de mogelijkheid biedt om het EOS Programma verder te zetten aan voorwaarden (inclusief, ter verduidelijking, financiële voorwaarden zoals prijs) die in overeenstemming met de marktpraktijk zijn en de Vennootschap toelaten om, in haar vennootschapsbelang, haar doel te bewerkstelligen om aan haar klanten een videoplatform te blijven aanbieden dat, in overeenstemming met haar entertainment strategie, high-end en rijk aan functionaliteiten is, voor een bijkomend jaar.

Vaststelling of de Voorgestelde Verrichting kennelijk onrechtmatig is. Na overweging van het bovenstaande en na beraadslaging, oordeelt het Comité dat de Voorgestelde Verrichting: (1) niet van aard is om de Vennootschap een nadeel te berokkenen dat, in het licht van het beleid dat de Vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig is; en (2) het in het belang is van de Vennootschap en geen nadeel berokkent aan de Vennootschap dat niet gecompenseerd wordt door de voordelen voor de Vennootschap.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft de conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders gevolgd. Het besluit van de commissaris van de Vennootschap luidt als volgt:

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders dd. 6 december 2021 en in de notulen van het bestuursorgaan dd. 20 december 2021, hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Onze opdracht werd uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ons verslag kan daardoor geenszins gebruikt worden in een andere context.”

 

Persbericht 20.12.2021 FINAAL Press Release - Horizon - NL.pdf - 271 KB

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen