Telenet start haar Aandeleninkoopprogramma 2021, met ingang vanaf vandaag

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Mechelen, 26 november 2021 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) kondigt de start aan van haar Aandeleninkoopprogramma 2021, zoals aangekondigd op 28 oktober 2021. Het programma start vandaag en het is de intentie dat het zal beëindigd worden na een periode van drie maanden in plaats van na de initieel geplande periode van vijf maanden.

Eind oktober heeft de raad van bestuur een nieuw aandeleninkoopprogramma voor maximaal ​ ​ ​ ​ €45,0 miljoen goedgekeurd (het ‘Aandeleninkoopprogramma 2021’). Het Aandeleninkoop-programma 2021 start vandaag en het is de intentie dat het zal beëindigd worden na een periode van drie maanden in plaats van na de initieel geplande periode van vijf maanden. In het kader van dit programma mag Telenet van tijd tot tijd voor maximaal 1,1 miljoen of voor een maximaal bedrag van €45,0 miljoen eigen gewone aandelen inkopen. De inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden volgens de voorwaarden die werden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap op 24 april 2019. Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met industry best practices en de toepasselijke regelgeving omtrent inkoop van eigen aandelen. Daartoe zal een onafhankelijke financiële tussenpersoon aandelen inkopen op basis van een discretionair mandaat. De exacte tijdstippen van inkoop van aandelen onder dit programma zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het inkoopprogramma zal de Vennootschap op geregelde tijdstippen persberichten publiceren met de geboekte vooruitgang (indien er inkopen zijn geweest), zoals bij wet vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders. De ingekochte aandelen onder dit programma zullen worden gebruikt om de toekomstige verplichtingen uit de aandelenverloningsplannen van de Vennootschap te dekken of kunnen vernietigd worden indien het aantal ingekochte aandelen deze verplichtingen zou overstijgen.

Persbericht TNET_share repurchase program 2021_vFINAL (NL).pdf - 462 KB

 

 

Financieel
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen