Telenet start met Aandeleninkoopprogramma 2016

Woensdag 10 februari 2016 —

Vandaag maakt Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Vennootschap") (Euronext Brussels: TNET) bekend dat het op 15 februari 2016 start met een aandeleninkoopprogramma (het "Aandeleninkoopprogramma 2016"). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 1.100.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van € 50,0 miljoen, binnen een periode van zes (6) maanden. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014.

Telenet heeft een tussenpersoon gemachtigd om aandelen van Telenet in te kopen voor rekening van de Vennootschap. De tijdstippen van inkoop van aandelen onder dit programma zullen beslist worden door deze tussenpersoon, onafhankelijk van Telenet, en zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals onder meer de marktvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het inkoopprogramma zal de Vennootschap op geregelde basis persberichten bekendmaken met de resultaten van de inkopen (als er inkopen geweest zijn), zoals bij wet vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina's van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.