Telenet start proefproject met basisinternet voor kwetsbare gezinnen

Telenet start proefproject met basisinternet voor kwetsbare gezinnen

Operator reikt hand naar sociale organisaties en lokale besturen om digitale inclusie mee vorm te geven

  • Telenet wil doeltreffende bijdrage leveren aan digitale inclusie in België en wil hiervoor actief samenwerken met lokale ocmw’s, onderwijs, sociale en middenveldorganisaties
  • Vanaf december start Telenet samen met sociale organisaties een eerste test van zijn ‘Telenet Essential Internet’-oplossing: basisinternet aan een vast tarief van 5 euro per maand voor kwetsbare groepen die thuis geen of zeer beperkte internetconnectie hebben
  • Telenet verlengt het Wi-Free-voucher-programma tot het einde van dit schooljaar. Kanszoekende gezinnen met schoolgaande kinderen kunnen hiermee gratis connecteren op de meer dan 1,5 miljoen locaties van het Telenet Wi-Free-signaal

Telenet zet vanaf december extra in op digitale inclusie en werkt daarvoor een structureel plan uit. Het bedrijf wil basisinternet voorzien voor kwetsbare groepen die thuis geen of zeer beperkte internettoegang hebben, zodat ook zij de kans krijgen om deel te nemen aan de digitale samenleving. Deze ‘Telenet Essential Internet’-oplossing werkt via het mobiele netwerk en zal enkel aangeboden worden via sociale organisaties zoals het OCMW en organisaties die inzetten op digitale inclusie van kansengroepen. Vanaf december wil Telenet de connectiviteitsoplossing testen in Mechelen, een tweede Vlaamse stad en Brussel. In de loop van 2021 wil Telenet het project breder uitrollen in beide regio’s. Telenet zal daarnaast ook zijn Wi-Free-voucher-programma voor gratis internettoegang tot de meer dan 1,5 miljoen Wi-Free-locaties tot zeker 30 juni 2021 blijven aanbieden. Meer dan 6.000 kanszoekende gezinnen uit Vlaanderen en Brussel maakten hier de afgelopen maanden al gebruik van om in contact te blijven met de school.

COVID-19 was het vergrootglas van de digitale kloof in onze samenleving. Terwijl de coronacrisis ons dwong om een digitale versnelling hoger te schakelen, raakten bepaalde groepen net afgesloten van de samenleving. Ze ontbreken de tools of de vaardigheden om online te gaan. De resultaten uit de recente Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting spreken voor zich: vorig jaar hadden 650.000 Belgische huishoudens (10%) geen toegang tot internet thuis. 3 op de 10 huishoudens met een laag inkomen beschikken niet over een internetverbinding. En 1 op de 3 Belgen blijkt beperkte digitale basisvaardigheden te hebben. 

Meer dan ooit is technologie de sleutel tot actieve deelname aan de digitale maatschappij. Via concrete en structurele digitale inclusie-initiatieven en connectiviteitsoplossingen blijft Telenet zich als telecomoperator engageren om een doeltreffende bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke uitdaging.   

Gratis internet via Telenet-WiFree
Sinds het begin van de coronacrisis verdeelt Telenet via onderwijsinstellingen en sociale organisaties als OCMW’s logincodes aan kanszoekende gezinnen met schoolgaande kinderen en studerende jongeren. Wie thuis geen internetverbinding heeft, kan zich zo gratis verbinden met de 1,5 miljoen publieke Wi-Free-punten van Telenet. Meer dan 6.000 kanszoekende gezinnen uit vooral Vlaanderen en Brussel maakten sinds maart al gebruik van deze gratis internettoegang. De opflakkering van de coronacrisis bij het begin van het nieuwe schooljaar maakte duidelijk dat de nood nog altijd hoog is. Telenet ziet opnieuw een toename in het aantal aanvragen voor logincodes. Daarom beslist het om dit Wi-Free-voucher-programma dat ingezet kan worden in tijden van crisis, te verlengen tot zeker 30 juni 2021. 

Story image

Basisinternet aan 5 euro voor 10.000 gezinnen
Telenet wil nog een stap verder gaan en een structurele bijdrage leveren om kwetsbare doelgroepen mee op de digitale trein te krijgen. Daarom ontwikkelde het ‘Telenet Essential Internet’ waarmee het aan een vast tarief van 5 euro per maand basisinternet wil aanbieden aan zeer kwetsbare gezinnen en individuen. Via een klein toestel dat het mobiele telefoniesignaal (4G) omzet in een WiFi-signaal kunnen de gezinnen thuis surfen op basisinternet om bijvoorbeeld huiswerk te maken, werk te zoeken of online informatie op te zoeken. Vanaf december wil Telenet de oplossing in nauw overleg met lokale sociale organisaties bij 700 gezinnen in twee Vlaamse steden en Brussel uittesten. Een samenwerking met de stad Mechelen en Deelbaar Mechelen werd al opgestart. In de lente van 2021, na een grondige evaluatie, wil het bedrijf het programma op grotere schaal uitrollen in Vlaanderen en Brussel. Telenet wil zo tegen eind volgend jaar in totaal 10.000 kwetsbare gezinnen in ons land helpen. Daarna bekijkt het een verdere opschaling.

De telecomoperator reikt hiervoor uit naar sociale organisaties zoals het OCMW en verenigingen die inzetten op de digitale inclusie van kwetsbare doelgroepen. Zij kunnen immers het best die mensen bereiken die het meest nood hebben aan internettoegang. Maar ze kunnen ook aangeven waar de behoeften in distributie en technische ondersteuning liggen. 

In ons land zijn zo goed als alle huishoudens gedekt via het vaste of het mobiele 4G-netwerk.  En toch kan nog niet iedereen genieten van internettoegang. Daar moet dringend verandering in komen. Door de coronacrisis hebben we ervaren hoe belangrijk connectiviteit is en hoe mensen die geen toegang tot hebben, uitgesloten geraken. Vanuit onze overtuiging dat technologie de motor is voor maatschappelijke vooruitgang, willen we ons als sterk lokaal verankerd bedrijf inzetten om de digitale kloof die kwetsbare doelgroepen treft, te helpen doorbreken. Telenet heeft de technologische expertise om een connectiviteitsoplossing aan te bieden, maar we hebben niet alle kennis in huis om een pasklaar antwoord te bieden op de problematiek van de digitale kloof: voor welke doelgroep is deze oplossing het meest relevant, hoe bereiken we hen, en hoe begeleiden we hen in het omgaan met digitale toepassingen? Daarom willen we de ‘Telenet Essential Internet’-oplossing ontwikkelen in dialoog en in samenwerking met sociale partners zoals OCMW en organisaties die inzetten op digitale inclusie. We zijn ervan overtuigd dat we van de eerste test veel zullen leren en op basis hiervan ons programma breder kunnen uitrollen. Door nauwe samenwerking kunnen we deze kwetsbare mensen en gezinnen het beste bereiken en een doeltreffende bijdrage leveren aan het verkleinen van de digitale kloof. 

John Porter, CEO Telenet
“De coronacrisis heeft het belang van digitale verbondenheid op scherp gesteld. Iedereen verdient toegang tot het internet, want anders kan je niet volwaardig participeren in onze samenleving.  Telenet doet terecht beroep op de lokale besturen, want zij zijn het best geplaatst om te weten wie nog geen toegang heeft tot het internet en een duwtje in de rug kan gebruiken.  Naast het initiatief van Telenet hebben we ook in het kader van het Vlaams relanceplan 50 miljoen euro vrijgemaakt om de digitale vaardigheden van de meest kwetsbaren te verbeteren en internettoegang te garanderen via de lokale UiTpas. Op die manier werken we samen aan een digitale samenleving waar iedereen kansen krijgt om mee te zijn.”

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur
Story image

Breder engagement
Digitale inclusie stopt niet bij toegang tot internet. Ook hardware zoals laptops en het versterken van digitale basisvaardigheden zijn nodig om kansarme gezinnen deel te laten nemen aan de digitale maatschappij. Telenet zal de ‘Essential Internet’-oplossing daarom aanbieden in samenwerking met sociale organisaties die – dankzij een sterk lokaal partnernetwerk – inzetten op toegang tot ICT-middelen, technische ondersteuning via digibuddies en digitale vaardigheidstraining. Deze geïntegreerde aanpak moet de startbasis vormen voor een breder engagement van Telenet in digitale inclusieprojecten.    

De telecomoperator wil verder ook constructief meedenken bij het invullen van de ambitie van de Vlaamse Regering om de digitale kloof te dichten, en bij het vormgeven van het STEM-Expertisecentrum dat de Federatie Wallonië-Brussel volgend jaar wil opstarten.


Story image


​Vanaf december wil Telenet de oplossing dus bij 700 gezinnen in Mechelen, een tweede Vlaamse stad en Brussel uittesten. De sociale organisatie Deelbaar Mechelen kijkt alvast uit naar de samenwerking. 

“Om kwetsbare gezinnen op weg te helpen met een laptop met internetconnectie is het voor ons heel belangrijk om in te zetten op een nauwe samenwerking met de Stad Mechelen, het Sociaal Huis, de scholen en ook Telenet. Als alle partners het maximum geven vanuit de mogelijkheden en de beperkingen van hun organisatie is er op het einde zoveel meer om te delen. Vanuit het enthousiasme van onze vrijwilligers zorgen we ervoor dat het plezant blijft om mensen vooruit te helpen in de digitale maatschappij.”

Kris Bauwelinck, Deelbaar Mechelen vzw
Nieuws
Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen