Resultaten H1 2022

Resultaten H1 2022

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 

Mechelen, 28 juli 2022 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2022 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 

 • Wij hebben vorige week een bindende overeenkomst met Fluvius gesloten, als volgende gezamenlijke stap naar de realisatie van het 'datanetwerk van de toekomst'. Beide bedrijven ambiëren de levering op termijn van snelheden tot 10 Gbps in het volledige servicegebied, met een combinatie van HFC (DOCSIS) en glasvezel. Ze hebben een duidelijk stappenplan om dit te bereiken. Wij verwijzen naar 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum voor meer informatie als aanvulling op de persberichten van vorige week.
 • In de veiling van het multibandspectrum in juli 2022 verwierven wij frequenties in de banden 700 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, en 3500 MHz voor een totaal bedrag van € 302 miljoen, te betalen na afronding van het veilingproces. Wij beginnen nu aan een nieuwe uitbreidingsfase van ons 5G netwerk, met hogere snelheden, meer capaciteit, een lagere latentie en meer stabiliteit voor consumenten en bedrijven overal in België.
 • Op 1 juni voltooiden wij de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit aan DigitalBridge ter waarde van 25,1x EV/EBITDAaL 2021 of € 745 miljoen, vrij van cash en schulden. Wij zullen de opbrengst herinvesteren in onze toekomstige groei, als steun voor de FTTH-uitrol van NetCo. Als resultaat van deze belangrijke transactie voor Telenet zullen wij nu ook de Adjusted EBITDAaL rapporteren als financiële kernparameter om vergelijkingen op dezelfde basis mogelijk te maken, zoals vermeld onder 6.2 Reconciliatie gerapporteerde versus rebased financiële informatie.
 • Aanhoudende groei van onze FMC-klantenbasis dankzij onze 'ONE(Up)' bundels (+16.500 netto abonnees in KW2 2022), terwijl een zwakkere marktomgeving de nettogroei van het breedbandinternet en de postpaid mobiele telefonie beïnvloedde (respectievelijk +300 en +8.100 netto nieuwe abonnees op organische basis) en het verloop op jaarbasis historisch laag bleef.
 • € 1.291,6 miljoen opbrengsten in H1 2022, vrijwel stabiel tegenover de opbrengsten in H1 2021, die bepaalde eenmalige voordelen omvatten.
 • € 793,4 miljoen nettowinst in H1 2022, een stijging met 275 % jaar-op-jaar. De forse stijging jaar op jaar was toe te schrijven aan de winst op de verkoop van activa in verband met de TowerCo-transactie, en ook aan een beduidend beter financieel resultaat.
 • € 670,6 miljoen Adjusted EBITDA(2) in H1 2022, een daling met 3 % jaar-op-jaar op gerapporteerde en rebased basis, als gevolg van zowel een ongunstige vergelijkingsbasis met vorig jaar vanwege bepaalde eenmalige voordelen in H1 2021, als de impact van de hogere inflatie op onze personeelskosten en kosten voor uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten, en de impact van hogere energieprijzen op onze netwerkexploitatiekosten.
 • € 612,4 miljoen Adjusted EBITDAaL(2) in H1 2022, eveneens een terugval met bijna 3 % tegenover H1 2021. Op rebased basis daalde de Adjusted EBITDAaL met 2 % tegenover de vergelijkbare periode.
 • De toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) voor de zes maanden tot 30 juni 2022 bedroegen € 626,6 miljoen, een stijging met 122 % tegenover dezelfde periode van vorig jaar en het equivalent van ongeveer 49 % van de opbrengsten voor de periode. Met uitsluiting van de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten, licenties voor het mobiele spectrum en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen, in lijn met onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 , bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in H1 2022 € 294,4 miljoen, het equivalent van ongeveer 23 % van de opbrengsten. Dit vertegenwoordigde een meer bescheiden stijging met 11 % jaar-op-jaar. In lijn met onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 investeerden wij meer dan vorig jaar.
 • € 376,2 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(4) (voorheen operationele vrije kasstroom) in H1 2022, -11 % jaar-op-jaar, als gevolg van (i) een daling van onze Adjusted EBITDA met bijna 3 %, zoals hierboven uitgelegd, en (ii) hogere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in vergelijking met H1 van vorig jaar (de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten, de licenties voor het mobiele spectrum en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen buiten beschouwing gelaten).
 • Respectievelijk € 512,6 miljoen, € 466,4 miljoen en € 289,0 miljoen nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten, nettokasstroom uit investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in H1 2022. € 166,7 miljoen aangepaste vrije kasstroom(5), -14 % jaar-op-jaar wegens (i) een € 10,9 miljoen lagere bijdrage van onze leveranciersfinanciering vergeleken met H1 van vorig jaar en (ii) € 6,4 miljoen hogere directe overnamekosten, die de € 9,2 miljoen lagere contante belastingen tegenover de eerste helft van vorig jaar meer dan compenseren.

 

Earnings Release Q2 2022 DUTCH_FINAL.pdf 337 KB

 

 

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen