Update Aandelen inkoopprogramma 2015

Woensdag 12 augustus 2015 —

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Onderneming") (Euronext Brussel: TNET) maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2015, zoals bekendgemaakt op 12 februari 2015, bericht de Vennootschap dat in de periode van 3 augustus tot en met 12 augustus 2015, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd, hetzij via de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel, hetzij via blok transacties in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving: