Update Aandeleninkoopprogramma 2015

Maandag 29 juni 2015 —

Telenet Group Holding NV ("Telenet" of "de Onderneming") (Euronext Brussel: TNET) maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2015, zoals bekendgemaakt op 12 februari 2015, bericht de Vennootschap dat in de periode van 22 juni tot en met 26 juni 2015, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd, hetzij via de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel, hetzij via blok transacties in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving: