Update Aandeleninkoopprogramma 2018

Dinsdag 2 oktober 2018 — Brussel  – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij bepaalde informatie bekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

De bijgevoegde informatie betreftgereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van  14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten  tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 

In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2018, zoals bekendgemaakt op 13 februari 2018, bericht de Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 19 februari tot en met 23 februari 2018 volgende verrichtingen werden uitgevoerd via het centrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel: