Verlenging van Aandeleninkoopprogramma 2017

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Brussel, Woensdag 2 augustus 2017Vandaag maakt Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de “Vennootschap”) (Euronext Brussels: TNET) bekend dat het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals aangekondigd op 16 februari 2017, wordt gewijzigd en verlengd tot en met 31 december 2017 (het “Verlengde Aandeleninkoopprogramma 2017”).

Tot op vandaag heeft Telenet onder het Aandeleninkoopprogramma 2017 556.556 eigen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van €30,5 miljoen. Onder het Verlengde Aandeleninkoopprogramma 2017 kan Telenet van tijd tot tijd, tot en met 31 december 2017, eigen aandelen blijven inkopen ten belope van maximum 1.100.000 gewone aandelen. Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de bepalingen en voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 30 april 2014.

Telenet heeft de machtiging van haar tussenpersoon om aandelen van Telenet voor haar rekening in te kopen, verlengd. De tijdstippen van inkoop van aandelen onder het Verlengde Aandeleninkoopprogramma 2017 zullen worden beslist door deze tussenpersoon, onafhankelijk van Telenet, en zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Tijdens de looptijd van het Verlengde Aandeleninkoopprogramma 2017 zal de Vennootschap op geregelde basis persberichten bekendmaken met de resultaten van de inkopen (indien er inkopen geweest zijn), zoals bij wet vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de investor relations pagina’s van onze website (investors.telenet.be) onder de sectie Aandeelhouders. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen.