Resultaten eerste kwartaal 2023

Resultaten eerste kwartaal 2023

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Voorwetenschap.

 • Aanhoudende groei van onze FMC-klantenbasis, met 10.900 netto nieuwe abonnees in KW1 2023, en een stijging met 1 % jaar-op-jaar van onze maandelijkse vaste ARPU per klantrelatie.
 • Inflatiedruk leidde tot een daling van onze nettowinst en onze Adjusted EBITDAaL in KW1 2023: we verwachten een herstel in onze Adjusted EBITDAaL in H2 gelet op de komende tariefaanpassingen en een aanhoudend strakke kostenbeheersing.
 • Bevestiging van onze vooruitzichten voor boekjaar 2023, met de verwachting dat de groei van onze Adjusted EBITDAaL in de tweede helft van het jaar groter zal zijn, gezien de timing van de prijsaanpassing in juni en de aanhoudende kostenbeheersing.

Mechelen, 27 april 2023 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor de drie maanden afgesloten op 31 maart 2023 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

 • Op organische basis nam onze klantenbasis voor breedband licht af met 1.800 RGU's in KW1 2023, het gevolg van een uiterst competitieve omgeving en een lagere nettogroei van het aantal abonnees voor ons product TADAAM, zoals gedetailleerd in 1.2. Dankzij een aanhoudende FMC-groei en een sterke prestatie van BASE wonnen wij netto 13.100 organische mobiele postpaid klanten. Onze RGU-basis voor zowel video als vaste telefonie bleef krimpen, voornamelijk als gevolg van macrotrends en veranderende consumentenvoorkeuren.
 • € 702,8 miljoen opbrengsten in KW1 2023, een stijging met 9 % en bijna 3 % jaar-op-jaar op respectievelijk gerapporteerde en rebased(1) basis. De rebased omzetgroei was te danken aan (i) hogere reclame- en productieopbrengsten, (ii) een stijging met 7 % van de B2B-opbrengsten en (iii) hogere opbrengsten uit abonnementen zoals vermeld in 2.1.
 • € 16,8 miljoen nettowinst in KW1 2023, -90 % jaar-op-jaar wegens de terugval van de reële waarde van onze derivaten vergeleken met KW1 vorig jaar en een daling met 21 % jaar-op-jaar van onze bedrijfswinst als gevolg van een inflatiedruk op onze kostenbasis, zoals hierna vermeld in 2.2.
 • € 319,6 miljoen Adjusted EBITDA(2) in KW1 2023. De daling met 3 % jaar-op-jaar op zowel gerapporteerde als rebased basis was het gevolg van een stijging van onze bedrijfskosten, als weerspiegeling van (i) hogere personeelskosten, (ii) hogere programmeringskosten en (iii) hogere energiekosten.
 • € 281,8 miljoen Adjusted EBITDAaL in KW1 2023, -6 % op gerapporteerde basis vergeleken met KW1 vorig jaar, vanwege leasebetalingen voor de passieve mobiele infrastructuur voor een volledig kwartaal, tegenover geen dergelijke leasebetalingen in KW1 van vorig jaar. Op rebased basis daalde onze Adjusted EBITDAaL met 4 % tegenover KW1 2022, als weerspiegeling van de reeds vermelde inflatiedruk op onze kostenbasis.
 • € 188,5 miljoen toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(3) in KW1 2023. Met uitsluiting van de opname van bepaalde voetbaluitzendrechten en bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen, zoals aangegeven in onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2023, bedroegen onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen € 175,9 miljoen of ongeveer 25 % van de opbrengsten. Vergeleken met vorig jaar nam onze kapitaalintensiteit toe, wegens hogere investeringen in 5G en Fiber-to-the-Home.
 • € 143,7 miljoen Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa(4) in KW1 2023, -24 % jaar-op-jaar als gevolg van een toegenomen kapitaalintensiteit en een lagere Adjusted EBITDA.
 • Respectievelijk € 193,9 miljoen, € 171,2 miljoen en € 74,6 miljoen netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, netto kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten in KW1 2023. Negatieve aangepaste vrije kasstroom van € 34,7 miljoen in KW1 2023 als weerspiegeling van (i) 39 % hogere contante bedrijfsinvesteringen als gevolg van onze toegenomen kapitaalintensiteit, zoals reeds vermeld, (ii) een € 17,5 miljoen lagere bijdrage van ons programma voor leverancierskredieten vergeleken met vorig jaar, (iii) de reeds vermelde daling met 3 % van onze Adjusted EBITDA, (iv) hogere contante belastingen en (v) een lagere instroom van werkkapitaal ten opzichte van KW1 2022.
 • Robuust schuld- en liquiditeitsprofiel, gekenmerkt door (i) geen vervallende schulden tot maart 2028, (ii) een gewogen gemiddelde looptijd van 5,3 jaar, (iii) een volledig afgedekt schuldprofiel met gewogen gemiddelde schuldkosten (inclusief afdekkingen) van ongeveer 3,1 % (zie sectie 2.8), (iv) volledige toegang tot € 555,0 miljoen onbenutte liquiditeit onder onze wentelkredieten en (v) € 1.012,5 miljoen geldmiddelen en kasequivalenten op 31 maart 2023.
 • Op 21 maart 2023 maakte Liberty Global via haar dochteronderneming Liberty Global Belgium Holding B.V. haar intentie bekend om een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod uit te brengen op Telenet. Op 13 april 2023 maakte de FSMA de formele neerlegging bekend van het bod aan een overnameprijs van € 22,0 in contanten. Zie sectie 3.3. Gebeurtenissen na balansdatum voor meer informatie. Alle informatie over het bod (met inbegrip van het prospectus en het memorie van antwoord die gepubliceerd zullen worden na goedkeuring door de FSMA) is ook te vinden op de specifieke website: https://shareholder-offer.be/en/public_offer.php.
 • De aandeelhouders hebben gisteren het voorgestelde brutodividend van € 1,0 per aandeel (netto € 0,7 per aandeel) goedgekeurd, het equivalent van een totaalbedrag van € 108,6 miljoen. Er wordt verwezen naar het vrijwillige en voorwaardelijke contante bod van Liberty Global op de resterende aandelen van Telenet die niet door Liberty Global of Telenet worden gehouden. Aangezien het dividend zal worden uitgekeerd voor de afwikkelingsdatum van het bod van Liberty Global zal het € 1,0 brutodividend worden aftrokken van de biedprijs van € 22,0.
Volledige persbericht Persbericht Telenet Q1 2023.pdf - 2 MB
Telenet persdienst (alleen voor journalisten)

 

Over Telenet BV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is een 100%-dochtervennootschap van Liberty Global. Liberty Global is één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven, innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be.

Op deze overviewpagina op de Streamz pressroom delen we de Streamz premières, de Streamz+ premières en de beeldenbank waarop alle visuals van alle series beschikbaar zijn.

Telenet newsroom: press.telenet.be

 

Telenet BV
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BTW BE 0473.416.418
RPR Antwerpen, afd. Mechelen