Resultaten voor het volledige jaar 2017

Telenet Group Holding NV (“Telenet” of de "Vennootschap") (Euronext Brussel: TNET) maakt zijn niet-geauditeerde geconsolideerde resultaten voor het volledige jaar afgesloten op 31 december 2017 bekend. De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ("EU IFRS").

  • Vooruitzichten voor boekjaar 2017 overtroffen, goed op weg om onze 'rebased' samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA(a) op middellange termijn over de periode 2015-2018 te bereiken, met nu een streefdoel van 6-7% versus de aanvankelijke 5-7%.
  • De groei van onze all-in-one geconvergeerde 'WIGO'-bundels houdt aan na de vernieuwing in juni 2017, met in KW4 2017 een netto-instroom van 38.500 abonnees tot bijna 304.000, ondanks een competitieve en promotionele marktcontext.
  • Versnelde overschakeling van onze Full MVNO-klanten naar het geüpgradede Telenet-netwerk met een voltooiingsgraad van ongeveer 90% eind 2017. 5-jarige MVNO overeenkomst afgesloten met de Waalse kabeloperator VOO.

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

BELANGRIJKSTE PUNTEN IN EEN NOTENDOP

Bedrijfsopbrengsten(2) van €2.528,1 miljoen over het boekjaar 2017 (+4% jaar-op-jaar) gedreven door de overname van BASE en SFR Belux en de verkoop van Ortel. Onze 'rebased'(1) bedrijfsopbrengsten over het boek-jaar 2017 stegen met 1%, waarbij de hogere opbrengsten uit onze wholesale-activiteiten, kabelabonnementen en bedrijfsdiensten gedeeltelijk werden tenietgedaan door lagere opbrengsten uit mobiele telefonie, de impact van ongunstige regelgevende factoren en lagere aan de verkoop van smartphones gerelateerde opbrengsten. Bedrijfsopbrengsten van €643,8 miljoen in KW4 2017, +2% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis met inbegrip van de bijdrage van SFR Belux voor het volledige kwartaal, en +1% op 'rebased' basis.

Bescheiden verbetering van de nettotrend van het aantal abonnees voor onze geavanceerde vaste diensten voor premiumkabel-tv, breedbandinternet en vaste telefonie op sequentiële basis in KW4 2017, ondanks een aanhoudend uiterst competitieve omgeving en een moeilijk promotioneel kwartaal, dankzij onze aantrekkelijke marketingcampagnes en promoties op het einde van het jaar.

Aanhoudend sterke nettogroei van het aantal abonnees met een postpaidabonnement in KW4 2017 (+43.800) dankzij onze 'WIGO' bundels en een versnelde vraag naar het nieuwe postpaidaanbod van BASE, zodat postpaid nu ongeveer 82% van onze basis van actieve mobiele klanten vertegenwoordigt.

De nettowinst over het boekjaar 2017 bedroeg €113,8 miljoen, tegenover €41,6 miljoen in 2016. De nettowinst over het boekjaar 2017 werd beïnvloed door (i) de stijging van de Adjusted EBITDA, zoals hieronder besproken, (ii) een niet-geldelijke wisselkoerswinst van €245,5 miljoen op onze in USD luidende schuld, (iii) een niet-geldelijk verlies van €243,0 miljoen op onze derivaten, (iv) een verlies van €76,0 miljoen bij vervroegde aflossing van schulden na bepaalde herfinancieringen en (v) de eerder vermelde versnelde migratie van onze Full MVNO-klantenbasis, die resulteerde in €29,2 miljoen herstructureringskosten in KW3 2017.

Adjusted EBITDA(3) van €1.209,9 miljoen voor boekjaar 2017, +8% jaar-op-jaar op gerapporteerde basis en +6% jaar-op-jaar op 'rebased' basis. De Adjusted EBITDA-groei was voornamelijk te danken aan (i) lagere kosten in verband met de verkoop en subsidiëring van smartphones, (ii) lagere MVNO-kosten als gevolg van de versnelde overschakeling van onze Full MVNO-klanten, (iii) lagere integratie- en transformatiekosten in vergelijking met vorig jaar en (iv) de aanhoudende algemene beheersing van de overheadkosten, zodat onze marge met 240 basispunten jaar-op-jaar op 'rebased' basis toenam. Adjusted EBITDA van €298,7 miljoen in KW4 2017, +9% jaar-op-jaar op 'rebased' basis.

Toe te rekenen investeringsuitgaven(4) van €729,2 miljoen in het boekjaar 2017 en weerspiegelden de opname van de uitzendrechten voor het Belgische voetbal voor drie seizoenen vanaf het seizoen 2017-2018. Deze impact buiten beschouwing gelaten, vertegenwoordigden de toe te rekenen investeringsuitgaven ongeveer 25% van onze opbrengsten en weerspiegelden hogere netwerkinvesteringen.

De nettokasstroom uit operationele activiteiten, nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten en nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten bedroegen respectievelijk €831,6 miljoen, €841,0 miljoen en €50,7 miljoen over het boekjaar 2017. De aangepaste vrije kasstroom(5) over het boekjaar 2017 bedroeg €381,8 miljoen, een stijging met 44% jaar-op-jaar (KW4 2017: €36,4 miljoen), vergeleken met onze verwachting van €350,0-375,0 miljoen.

Voor 2018 mikken wij op een gezonde financiële groei met een groei van de Adjusted EBITDA op 'rebased' basis van 7-8%. Hierdoor verwachten we een verbeterde samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA op 'rebased" basis op middellange termijn over in de periode 2015-2018 van 6-7%, versus de aanvankelijke 5-7%. Met een stabiele 'rebased' bedrijfsopbrengstgroei verwachten wij dat onze toe te rekenen investeringsuitgaven in 2018 ongeveer 26% van onze opbrengsten zullen vertegenwoordigen, met een robuuste aangepaste vrije kasstroom van €400,0-420,0 miljoen in 2018.

De raad van bestuur heeft het kader voor de hefboomratio van het bedrijf geherdefinieerd op een bereik van 3,5x-4,5x voor de netto totale hefboomratio(17) (31 december 2017: 3,9x). De raad van bestuur heeft verschillende vormen van aandeelhoudersvergoeding besproken in het licht van de jaarresultaten van de Vennootschap, haar balans en haar hefboomratio. Met uitzondering van het Aandeleninkoopprogramma 2018 heeft de raad van bestuur voorlopig geen enkele andere vorm van aandeelhoudersvergoeding goedgekeurd. De raad van bestuur zal in de loop van het jaar mogelijke vormen van aandeelhoudersvergoeding overwegen. Tot op heden heeft de raad van bestuur een aandeleninkoopprogramma tot maximaal €75,0 miljoen (het "Aandeleninkoopprogramm 2018") goedgekeurd, met ingang vanaf 13 februari 2018.

(a) Wij geven geen aansluiting van de verwachte Adjusted EBITDA in 2018 en de samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA in de periode 2015-2018 met een EU IFRS-maatstaf, omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

(b) Wij geven geen aansluiting van de verwachte aangepaste vrije kasstroom in 2018 met een EU IFRS-maatstaf omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

Financieel
Over Telenet Group NV

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten in Vlaanderen en Brussel.

Onder de merknaam BASE levert het mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security oplossingen. Meer dan 3000 medewerkers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken.

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussel onder ticker symbool TNET. Voor meer informatie, surf naar www.telenet.be. Liberty Global - één van 's werelds grootste geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven - innoveert en versterkt mensen in zes landen in Europa om optimaal gebruik te maken van de digitale revolutie. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 57,3% in Telenet Group Holding SA/NV (exclusief eventuele eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in zijn bezit heeft).

De newsroom van BASE vind je via press.base.be

Telenet Group NV
Neerveldstraat 107
1200 Brussel